Apartats

L'avantage mecànic

Exercicis

El rendiment

La palanca

Exercicis

Classes de palanques

Exercicis d'aula

Exercicis per casa

 

Som a la pàgina 4

 

____TERC3R d'ESO____

Pàgina

2

 

Pàgina

1

COGNOMS: ...........................................

NOM: ......................................................

CURS: ......................GRUP: ..................

Exercicis per casa

 1. A quin tipus de palanca pertanyen els aparells dibuixats a continuació? Justifica les respostes.
 2.  

  a).........................b)............................. c).............................

  d)........................ e)..............................f).............................

  g).........................h)..............................i).............................

 3. Calcula la llargada del braç de palanca del carretó per tal que amb un esforç de 200 N es pugui aixecar una càrrega de 800 N. Quin serà l’avantatge mecànic de la palanca?
 4.  

 5. Analitza l’aparell següent i descriu quantes palanques hi veus i de quin grau són.

 

Màquines simples

Pàgina

3

 

Pàgina

4