Software. Maqueta Funicular (SADEX)
El present projecte ha estat desenvolupat, a nivell de software en el llenguatge de programació WinLogo, amb un micromón específic per a SADEX, pensat per entorns acadèmics

Es disposa d'una segona versió del mateix projecte, en Visual Basic, llenguatge molt implantat en el món informàtic, pensada com a connexió amb el entorn professional
 
LOGO Grafcet
Visual BASIC Llistat Font

Tornar al Menú Principal