Cerimònia que acomiada els Jocs Olímpics. Se celebra al final dels Jocs i consisteix en un acte festiu d'agraïment i comiat als participants olímpics. Es realitza una desfilada de banderers de cadascuna de les delegacions en l'estadi olímpic. En la cerimònia es realitza l'apagat de la flama i l'arriat de la bandera olímpica. Durant la cerimònia de clausura es lliura a l'alcalde de la ciutat organitzadora dels pròxims Jocs Olímpics, la bandera olímpica oficial.

És la cerimònia de proclamació dels vencedors. Es realitza després de la finalització de l'esport, prova o disciplina. Un membre del C.I.O. i un representant de la Federació Internacional corresponent lliuren les medalles als tres primers classificats. Durant la cerimònia s'hissen les banderes dels C.O.N. guanyadors i sona l'himne del C.O.N. del primer classificat.

  
 


                


              
            
             

                    


 
És l'acte de benvinguda i d'obertura oficial dels Jocs Olímpics. Consisteix en un acte que combina el ritual olímpic i una mostra de la personalitat cultural de la ciutat organitzadora. El ritual olímpic consisteix en l'entrada en l'estadi de cadascuna de les delegacions participants mitjançant una desfilada, l'entrada de la bandera olímpica i la seva aixecada a l'estadi. Al mateix temps sona l'himne olímpic, l'arribada del foc olímpic i la encesa del pebeter, els juraments olímpics dels esportistes i dels jutges i els discursos i parlaments protocol·laris de les autoritats.
 

 
Comitè Internacional Olímpic . Va ser fundat en 1894, durant la reunió celebrada en La Sorbonne. És una associació de dret internacional, amb personalitat jurídica pròpia. Té la seva seu actual en la ciutat de Lausanne, des de 1915 a on es va instal·lar el baró Pierre de Coubertin. La missió del C.I.O. és la de dirigir el Moviment Olímpic segons les disposicions de la Carta Olímpica.
 

 
Ciutat que postula per a ser la triada pel C.I.O. com ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics. Deuen presentar un dossier de candidatura que reculli els avantatges i un exhastiu informe de la capacitat de la ciutat per a acollir els Jocs Olímpics.
 

 
Ciutat designada pel C.I.O. per a ser la seu d'uns Jocs Olímpics. La ciutat és triada mitjançant la votació dels membres del C.I.O. després d'un estudi de cadascuna de les ciutats candidates realitzat per una comissió avaluadora.
 

 
 
            
                 
                  Contactar