Distintiu o signe d'identitat de cada ciutat per a presentar el seu projecte de ciutat olímpica. Quan la ciutat és triada com seu olímpica es crea un nou logotip identificatiu de la ciutat.

Figura representativa designada com símbol d'uns Jocs Olímpics. La mascota pot adoptar moltes formes i la primera mascota oficial d'uns Jocs va ser creada per a l'edició de Munic 1972. Els Jocs Olímpics d'Hivern també tenen la seva mascota pròpia. És un producte que comercialitzat aconsegueix molta acceptació i és una bona font d'ingressos per al comitè organitzador.

  
 


                


              
            
             

                    


 
És un record que es lliura juntament amb un diploma a tots els participants, membres del personal oficial i membres del C.I.O., de les Federacions Internacionals i dels C.O.N., i als jutges, àrbitres, cronometradors, inspectors i altre personal; que ha participat en els Jocs Olímpics.
 

 
Premi que s'atorga als tres primers classificats d'un esport, prova o disciplina, després de concloure la final olímpica. Aquest lliurament es realitza a un esportista o a un equip. Consisteix en una medalla amb el nom de l'esport i la prova corresponent gravats en l'anvers, amb una cinta per a ser penjada al voltant del coll dels vencedors. Les medalles es lliuren en la cerimònia de lliurament de medalles. El lliurament de les medalles és realitzada per un membre del C.I.O. acompanyat d'una persona rellevant.
 

 
Classificació no oficiosa en la qual queden recollides les medalles aconseguides per cada C.O.N. en el còmput total dels esports olímpics en uns Jocs Olímpics. Així mateix es confecciona una llista on figuren tots els esportistes que han aconseguit una medalla en uns Jocs Olímpics.
 

 
Persona que pertany al C.I.O. i que representa a aquest organisme davant el seu país. Els membres del C.I.O. són totes persones físiques reclutades pel propi organisme entre les persones que jutja qualificades. Excepte excepcions el nombre de membres no pot excedir de 115. Per a ser membre del C.I.O. s'ha de saber anglès o francès, i ser ciutadà resident d'un país amb un C.O.N. reconegut pel C.I.O. Un membre del C.I.O. té l'obligatorietat d'assistir als congressos i sessions d'aquest organisme. Entre els seus membres existeixen atletes en actiu, així com presidents o dirigents al més alt nivell de les Federacions Internacionals i d'organitzacions reconegudes pel C.I.O.
 

 
 
            
                 
                  Contactar