Informe final que el comitè organitzador dels Jocs Olímpics ha de lliurar al C.I.O., a cadascun dels seus membres, a les Federacions Internacionals i als C.O.N., en un terme de dos anys, una vegada clausurats els seus Jocs. La memòria oficial és un informe molt complet de tot el procés organitzatiu. En ella s'expliquen l'organització i el desenvolupament dels Jocs. La memòria deu editar-se en dues llengües anglès i francès i, eventualment en la llengua o llengües del país on s'han celebrat els Jocs Olímpics.

Amb l'objectiu de difondre i propagar els principis de l'Olimpisme la cobertura dels Jocs Olímpics té en els mitjans de comunicació a un aliat fonamental. Amb això s'assegura la informació més completa dels Jocs Olímpics i la major audiència possible. Existeix una guia pròpia per als mitjans de comunicació. Totes les persones que informin sobre els Jocs Olímpics disposaran d'una acreditació, segons les condicions establertes. L'èxit o fracàs d'uns Jocs Olímpics està moltes vegades condicionat al poder dels mitjans de comunicació i a la lectura que fan dels Jocs.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Conjunt d'organismes agrupats sota l'autoritat suprema del C.I.O. que té com objectiu la promoció de tots els aspectes de l'Olimpisme. El Moviment Olímpic té entre els seus objectius el contribuir a la construcció d'un món millor i més pacífic, educant a la joventut a través de l'esport practicat sense discriminacions de cap classe i dintre de l'esperit olímpic. La seva activitat és universal i permanent. El criteri de pertinença al Moviment Olímpic és el reconeixement pel C.I.O.
 

 
Institució del C.I.O. inaugurada el 23 de juny de 1993 on es recullen i exhibeixen obres d'art, cartells i molts objectes i elements relacionats amb els Jocs Olímpics i l'esport en general. Té una superfície de 11.000 m2 distribuïts en cinc plantes. Aquest museu disposa d'una gran biblioteca olímpica, d'una videoteca que recull les imatges dels Jocs dintre del departament audiovisual, un arxiu fotogràfic i a més conta amb un departament d'arxius i documentació. Amb anterioritat a la data d'inauguració d'aquest museu havia existit altre museu que va ser inaugurat en 1934 a la vila de Mon Repos. La construcció d'aquest museu és obra dels arquitectes Pedro Ramírez Vázquez i Jean Pierre Cahen.
 

 
Situada a la vora del riu Alfeu i Cladeu, en la península del Pelopones, és el santuari i centre religiós de l'antiga Grècia. En Olimpia havia un santuari dedicat a Zeus, en l'honor del qual es van realitzar els Jocs Olímpics de l'Antiguitat. En l'actualitat existeixen les ruïnes de la ciutat d’Olimpia i durant la celebració dels Jocs Olímpics d'Atenes de 2004 es van celebrar les proves de llançament de pes el dia 18 d'agost. També acull la seu de l'Acadèmia Olímpica Internacional.
 

 
Període de quatre anys consecutius posteriors a la celebració d'uns Jocs Olímpics. La olimpíada més antiga és la que va començar a l'any 776 a. C. amb motiu dels primers Jocs Olímpics de l'Antiguitat. En l'era moderna s'han celebrat 28 olimpíades fins a la data, sent la d'Atenes al 1896 la primera i la d’Atenes al 2004 la vintivuitena. Encara que en alguna ocasió no puguin celebrar-se els Jocs Olímpics, el període de la olimpíada si que es compta.
 

 
 
            
                 
                  Contactar