Doctrina en la qual es fonamenten els principis del Moviment Olímpic. Busca el perfeccionament a través d'una filosofia de vida, donant una formació en valors encaminada cap al respecte dels principis ètics fonamentals i universals. A més, a través de l'esport intenta afavorir l'establiment d'una societat més pacífica i humana, col·laborant i treballant a favor de la pau.

Distinció atorgada pel C.I.O. a totes aquelles persones que amb la seva actuació hagin fet mèrits destacats en l'esport o hagin servit a l'ideal i a la causa de l'Olimpisme.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Llista dels esportistes que han aconseguit vèncer en una competició o prova olímpica.
 

 
Recipient amb diferents formes on crema la flama olímpica durant la celebració dels Jocs Olímpics. El pebeter està situat dintre de l'estadi, en un lloc visible des de distintes parts. El pebeter és encès en la cerimònia d'inauguració i apagat en la cerimònia de clausura.
 

 
Filmació que recull els moments més importants d'uns Jocs Olímpics. Inclou imatges de cadascun dels esports del programa i de les cerimònies d'inauguració i de clausura. La primera gran pel·lícula d'uns Jocs Olímpiques va ser la realitzada amb motiu dels Jocs Olímpics de Berlín en 1936.
 

 
Símbol gràfic que deu ser comprensible immediatament i internacionalment. Representa cadascun dels esports olímpics i dóna informació a través del llenguatge visual. La seva aplicació està avui estandarditzada.
 

 
 
            
                 
                  Contactar