Llista formada amb el nom dels guanyadors de medalles i diplomes en cada prova. Aquesta llista està formada pels vuit primers classificats en cada prova. Després de les competicions olímpiques el comitè organitzador la realitza i la tramet al C.I.O.. No s'estableix cap classificació per països.

És la principal font d'ingressos del Moviment Olímpic i l'entitat responsable de l'emissió de senyals de ràdio i de televisió en uns Jocs Olímpics.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Registre o marca oficial de l'esportista o equip que supera els resultats obtinguts en les mateixes condicions en les anteriors edicions dels Jocs Olímpics celebrades. Actualment, només uns esports conten amb la possibilitat d'establir rècords Olímpics.
 

 
El recorregut de la torxa olímpica està dividit en trams que realitza un relevista. En cada relleu, la torxa és duta per una persona o atleta diferent i aquest traspassa el foc olímpic al següent rellevista que cobreix la distància assignada. L'últim portador de la torxa és l'esportista designat per a encendre el pebeter en l'estadi olímpic.
 

 
Publicació editada pel C.I.O. en Lausane. És l'òrgan oficial del Moviment Olímpic i tracta qüestions relacionades amb l'esport, amb el C.I.O. i amb les passades i futures seus dels Jocs. En l'actualitat és una publicació trimestral i es realitza en tres idiomes diferents: espanyol, francès i anglès.
 

 
(Gand, 1942) Vuitè president del C.I.O. Metge de professió, va competir en diverses edicions dels Jocs Olímpics en l'esport de la vela. Des del seu ingrés en el Comitè Olímpic Internacional en l'any 1991, ha realitzat un treball intens des de la vicepresidència del C.I.O., càrrec que ocupava des de 1994, que li ha dut a ser el primer president del C.I.O. triat al segle XXI. En l'actualitat la seva gran aportació al Moviment Olímpic ha estat consensuar a les distintes Federacions Internacionals en la consecució d'un codi únic antidopatge.
 

 
 
            
                 
                  Contactar