(Barcelona, 1920) Setè president del C.I.O. entre el període comprès entre els anys 1980-2001. Ha estat el gran impulsor de l'Olimpisme en els finals del segle XX i qui ha rellançat aquest moviment que estava en declivi quan va assumir el seu càrrec. La seva experiència en el camp esportiu i els diversos càrrecs ocupats han fet d'ell una persona insubstituïble. Ha estat el gran impulsor de l'esport i ha aconseguit un ampli consens i un gran reconeixement en tot el món. En l'actualitat és el president d'honor vitalici.

Assemblea plenària dels membres del C.I.O., que es reuneix almenys una vegada a l'any. En ella es prenen les decisions més importants com la designació de les ciutats seu dels Jocs Olímpics d'estiu i hivern o l'elecció dels càrrecs. La sessió avalua els informes presentats pels comitès organitzadors dels Jocs Olímpics següents, examina el programa i acorda les modificacions de les regles olímpiques. Els seus acords són definitius. El lloc de celebració de la sessió és fixat pel C.I.O. i se sol realitzar una sessió durant la celebració d'uns Jocs Olímpics.

  
 


                


              
            
             

                    


 
És la representació gràfica de l'Olimpisme mitjançant símbols que són utilitzats en cada edició dels Jocs Olímpics. Són molts i molt variats.
 

 
Programa d'ajuda i de col·laboració impulsat pel C.I.O. amb la finalitat d'ajudar als C.O.N. més necessitats, desenvolupar el Moviment Olímpic i promocionar l'esport en llocs i zones del món amb poques possibilitats. Aquests recursos són utilitzats també per a ajudar als atletes.
 

 
Població diferent de la ciutat olímpica que acull proves d'algunes competicions del programa olímpic amb l'autorització del C.I.O.
 

 
Programa de patrocini esportiu d'àmbit mundial que el C.I.O. que va començar a funcionar abans dels Jocs Olímpics de Seül en 1988. Es negocia conjuntament per als Jocs d'hivern o d'estiu. El programa de patrocini dels Jocs Olímpics de Beijing 2008 és el TOP-6.
 

 
 
            
                 
                  Contactar