EL DELTA DE L'EBRE

Una webquest per descobrir un espai natural únic

Per tal de dir-vos si heu fet bona feina i coneixeu el Delta de debó, tindrem en compte els següents punts:

* El treball en equip ha estat bo i tothom ha fet el seu paper.

* La presentació té en compte història, flora i fauna.

* La web presenta un itinerari lògic, sense repeticions ni omissions i amb una bona proporció entre text i imatges.

Introducció
Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Professors
Crèdits
Fernando Romeu
Pàgina inicial