EL DELTA DE L'EBRE

Una webquest per descobrir un espai natural únic

Espero que aquesta cerca per la xarxa hagi servit per convidar-vos a fer un tomb pel Delta de l'Ebre, a parlar amb la seva gent, a viure la festa major dels pobles deltaics, a admirar flora i fauna, però també tots aquells que han humanitzat aquest meravellós entorn natural i alhora l'han respectat, a gaudir de la grandesa d'un riu que mor mentre porta vida.

Introducció
Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Professors
Crèdits
Fernando Romeu
Pàgina principal