Sismes

 

Moviments sísmics

 

Escales de mesura

 

Efectes dels terratrèmols

Sisme marí

Sismógraf

Terratrèmols recents

Instituto Geografico Nacional

Institut Geològic de Catalunya

Els terratrèmols

I. G. N. Sismologia Terratrèmols a Catalunya Curiositats