Plantes i Animals del nostre entorn

El rat-penat

Nom científic: Pipistrellus pipistrellus.
Família: Vespertiliònids.
Descripció: Mamífer volador molt petit que fa uns 3-5 cm de llarg i entre 19 i 25 cm amb les ales obertes. Pesa al voltant d'uns 8 grams.
Té el cos recobert de pèls de color rogenc, grisós o marronós. Té les orelles petites, triangulars amb la punta arrodonida. Té 34 dents.
Les ales estan formades per unes fines membranes que uneixen els dits de les mans excepte el polze.
Alimentació: Menja mosquits, papallones i escarabats.
Reproducció: La femella gesta durant 40-60 dies i pareix una o dues cries que s'alimenten de llet; les cries comencen a volar al cap d'un mes.
Hàbitat: Viu tant als boscos com en zones habitades. S'amaga entre les escletxes de les roques o de les parets, o sota les teules de les teulades.
Costums:

Surt del seu amagatall al vespre buscant el seu aliment prop dels focus lluminosos dels carrers. Vola amb rapidesa i emet sons aguts.
Durant els mesos freds hiverna.

Altres informacions:

Els rats-penats són capaços de volar perfectament sense llum; tots emeten ultrasons que xoquen amb els objectes i reboten essent captats per les orelles de l'animal; d'aquesta manera saben la posició i la distància dels objectes, i fins i tot, quins tipus d'objectes són.
Altres espècies presents a Catalunya són:
- el Rat-penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrum-equinum),
- el Rat-penat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale),
- el Rat-penat de ferradura mitjà (Rhinolophus mehelyi),
- el Rat-penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros),
- el Rat-penat de cova (Miniopterus schreibersi),
- el Rat-penat de musell llarg (Myotis myotis),
- el Rat-penat de musell agut (Myotis blythi),
- el Rat-penat d'aigua (Myotis daubentoni),
- el Rat-penat de peus grans (Myotis capaccini),
- el Rat-penat de bigotis (Myotis mystacinus),
- el Rat-penat de Bechstein (Myotis bechstein),
- el Rat-penat de Natterer (Myotis nattereri),
- el Rat-penat d'orelles dentades (Myotis emarginatus),
- la Rata-pinyada de vores clares (Pipistrellus kuhli),
- la Rata-pinyada muntanyenca (Pipistrellus savii),
- la Rata-pinyada falsa (Pipistrellus nathusii),
- el Rat-penat dels graners (Eptesicus serotinus),
- el Rat-penat orellut (Plecotus austriacus i Plecotus auritus),
- el Rat-penat de bosc (Barbastella barbastellus),
- el Rat-penat nòctul petit (Nyctalus leisleri) i
- el Rat-penat de cua llarga (Tadarida teniotis).

   
Fitxes de treball