Plantes i Animals del nostre entorn

El talp

Nom científic: Talpa europaea.
Família: Tàlpids.
Descripció:

Petit mamífer de cos cilíndric que fa 12-17 cm de llargada de color negre amb reflexos grisos. La cua és curta (2-4 cm).
La femella és una mica més petita que el mascle.
El cap té forma de con, amb el musell allargat i uns ulls que són molt petits i que gairebé no veuen res.
Les potes del davant tenen forma de pala i acaben en unes fortes i llargues ungles adaptades per l'excavació.
Té bons sentits d'oïda, tacte i olfacte que compensen la seva pobra vista.

Alimentació: Menja cucs de terra, llimacs, larves d'insectes i aranyes.
Reproducció:

La gestació dura 4 setmanes. Acostuma a tenir entre 3-7 cries, que alimenta amb llet durant uns 4-5 mesos.

Hàbitat:

Viu en els prats de la mitjana i l'alta muntanya. També viu en alguns boscos.

Costums:

Construeix un sistema superficial de galeries i un altre sistema més profund que en total poden arribar a fer entre 100 i 200 m. Dins dels túnels hi té un lloc de descans i zones que omple de reserves alimentàries. Pot arribar a excavar 20 m cada dia.
La terra que treu l'amuntega en pilonets molt característics que acumula a l'exterior de les galeries.
Quan es desplaça per les galeries es mou amb força rapidesa, al voltant d'1 m per segon.

Altres informacions:

El talp és molt difícil de veure ja que passa la major part de la seva vida sota terra.
Viu entre 4 i 7 anys.
Els seus principals enemics són les guineus, les mosteles, els gats i alguns ocells rapinyaires que aprofiten les seves sortides per caçar-lo.

   
Fitxes de treball