Prevención de les drogodepèndencies

Una proposta per a l'ESO

El "Problema de les drogues" ha vingut essent cosiderat un problema apremiant en la nostra societat des dels anys 60 i 70. Per regla general, ha estat abordat des de la perspectiva repressora: Repressió policial, repressió educativa, repressió familiar... El fracàs d'aquesta forma d'abordar "el problema" ha resultat estrepitós, atés que els joves i adolescents segueixen incorporant aquests consums, de manera recalcitrant i des d'una més que evident desinformació. Potser per això, cada cop es fa més èmfasi, des de gairebé tots els àmbits de la societat, en que la Prevenció de les Drogodependències ha de ser afrontada des de les institucions educatives.

Els educadors acostumem a mostrar-nos refractaris a tractar aquests temes a les aules. Ens fa por no saber, que ens agafin en fals, que ens donin cent voltes, ... Al mateix temps la tasca d'educar, ja de per sí àrdua en els temps que corren, se'ns presenta poc menys que impossible en un tema en el que, -més que en altres-, creiem remar contra corrent.

Ens diem, -no sense certa raó-, que la societat ens utilitza de calaix de sastre al que encomana totes les disfuncions socials o conductuals. A més, per regla general, se'ns convida a prendre cartes en la qüestió amb la mateixa perspectiva repressora, llargament fracassada.

Aquí pretenem oferir una proposta de treball que incideixi sobre l'autonomia de l'alumne, sobre la seva capacitat de projectar, decidir i realitzar la seva vida des de la independència responsable. Per això, més que no pas el consabut i repetitiu "¡A les drogues, simplement, digues no!" pretenem oferir informació i traballar sobre les habilitats socials dels adolescents, per a que sàpiguin actuar en el grup dels iguals amb autonomia, amb assertivitat.

En aquesta pàgina, oferim un  Projecte Curricular  per a aquesta matèria, que podrà ser assumit como a Crèdit Variable o com a continguts a desglossar per a fer-se efectius com a Eix Transversal en qualsevol Projecte Curricular de Centre Escolar (PCC).

Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat

Pàgina realitzada per Isidre MARIAS i M. Cruz MOLINA