Educació per a la Salut  

Recursos per a Educadors


 Castellano                             Català

En aquest lloc oferim algunes aportacions teòriques en Educació per a la Salut, tres propostes pedagògicas i enllaços a la xarxa útils per a aquestes àrees temàtiques.
Per anar directamenteal menú sense més preàmbuls:                                                   POSTGRAU : "PEDAGOGIA, INFANCIA I MALALTIA" 2ª Edició  (Curs 2006-07)

Universitat de Barcelona  

L'Educació per a la Salut (EPS) ha estat considerada com un dels camps d'innovació de la Reforma Educativa en curs a Espanya, i cobra cada vegada una mjor importància com a àrea de treball pedagògic en l'educació reglada i en l'educació social (no reglada).

Malgrat tot, l'Educació per a la Salut (EPS) és una pràctica antiga, encara que ha variat substancialment en quant al seu enfocament ideològic i metodològic com a conseqüència dels canvis paradigmàtics en relació a la salut: D'un concepte de salut com a no-malaltia cap a un altre de més global, que considera la salut com las globalitat dinàmica de benestar físic, psíquic i social.

El pas del concepte negatiu de salut a una visió positiva a conduït a un moviment ideològic, segons el qual, les accions han d'anar dirigides a fomentar estils de vida sans, front al enfocament preventiu que havia prevalgut fins aleshores. Paral·lelament, s'ha produït un canvi terminològic: De la tradicional denominació d'Educació Sanitària a l'actual Educació per a la Salut (EPS).

Així doncs, l'EPS, que té com a objectiu millorar la salut de les persones, pot considerar-se des de dues perspectives:

Des del punt de vista preventiu, capacitant a les persones per a evitar els problemes de salut mitjançant el propi control de les situacions de risc, o bé, evitant les seves possibles conseqüències.

Des d'una perspectiva de promoció de la salut, capacitant a la població per a que pugui adoptar formes de vida saludables.

Aquesta revolució ideològica ha portat ,com a conseqüència, a l'evolució en els criteris sobre els que se sustenta el concepte d'EPS.

Proposem l'Educació per a la Salut com un procés de formació, de responsabilització de l'individu a fi que adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut individual i colectiva. És a dir, com un intent de responsabilitzar l'alumne i de preparar-lo per a que, poc a poc, adopti un estil de vida el més sa possible i unes conductes positives de salut.             (Adaptat d'Orientacions i Programes. Educació per a la Salut a l'Escola. Generalitat de Catalunya, 1984)

 Consideracions metodológiques:

Les característiques clau que presenten els programes d'EPS avaluats com a efectius respecte a la metodologia són:

Una estratègia especialment efectiva és el treball en grup d'iguals. Els seus principals avantatges són:

Els adolescents concedeixen molt més valor a la informació obtinguda en el grup que a la suministrada des de dalt. L'alumne ha d'arribar a fer seva l'activitat d'aprenentatge, i l'educador ha de jugar el paper de facilitador de l'aprenentatge. En aquest sentit, s'ha de procurar utilitzar mètodes participatius:

En aquest sentit deia l'OMS (1983): Si enfoquem l'educació sanitària des d'un model participatiu, i adaptat a les necessitats, la població adquirirà una responsabilitat en el seu aprenentatge i aquest no estarà centrat en el saber, sinó també en el saber fer.

El menú...

Oferim aquí recursos per als professionals de l'educació que es disposin a fer front a aquesta tasca educativa. Les nostres propostes estan pensades per a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Catalunya (especialment) i a Espanya, encara  que tambè poden ser d'utilitat a altres professionals de l'educació, en altres països, o en l'educació no reglada (educació social, etc...)

Parlant en general de l'EDUCACIÓ PER A LA SALUT Recursos sobre EDUCACIÓ PER A LA SALUT (en general) a Internet
Bibliografia d'Educació per a la Salut

1/ La Prevenció de les Drogodependències 2/ L'Educació Sexual i Afectiva 3/ La Salut i Estils de vida
Projecte Curricular per a Prevenir Drogodependències

(Una proposta per al Primer Cicle de l'ESO)

Projecte Curricular per a l'Educació Sexual i Afectiva

(Una proposta per al Segon Cicle de l'ESO)

Projecte Curricular per a treballar Salut i Estils de vida

(Una proposta per al Segon Cicle de l'ESO)

Recursos sobre DROGUES a Internet Recursos sobre SEXUALITAT a Internet Recursos sobre SALUT I ESTILS DE VIDA a Internet
Bibliografia per a la Prevenció de les Drogodependències Bibliografia d'Educació Sexual i Afectiva

Material d'aula per a l'alumnat, publicat en català

( Amb informació sobre el seu contingut i forma d'aconseguir-lo )

Advertiments preliminars

 ¿ Col·laboració ?    

Estaríem molt agraïts si algú volgués fer-nos arribar les seves col·laboracions per a millorar aquesta pàgina. Ens poden interessar:

Podeu contactar-nos per correu electrònic: 

 ¿ Consultes ?    

Aquesta és una pàgina per a professionals de l'educació. Procurarem atendre totes les consultes que se'ns facin des d'aquest àmbit professional. Si el que es desitja és fer una consulta personal, creiem que es pot trobar llocs a la xarxa on podrà ser atesa amb major eficàcia. Mireu, per exemple, les nostres pàgines de enllaços per a Drogues i per a Sexualitat.

Segur que ens arriba, ¡ànim! :         

Pàgina realitzada per Isidre MARIAS i M. Cruz MOLINA   
Creada al Setembre del 1998.