Recursos sobre Salut i Estils de vida a INTERNET

Proporcionem aquí alguns llocs de la xarxa que poden ser útils per a la docència en Salut i Estils de vida. En aquest aspecte de l'Educació per a la Salut són molts els llocs d'Internet que poden ser-nos d'utilitat, per ser molt àmplia la temàtica que es pot tractar, ja que els Estils de vida tenen a veure amb la pràctica totalitat de la nostra conducta. Per ara, proporcionem enllaços sobre algun camp temàtic dins de Salut i Estils de vida. Esperem millorar aquest apartat en el futur, amb más enllaços.

Per a treballar consum de drogues i sexo-afectivitat dins de Salut i Estils de vida, es pot consultar la nostra pàgina d'enllaços corresponent:

Alguns enllaços sobre NUTRICIÓ: