Recursos sobre sexualitat a INTERNET

Indiquem alguns llocs de la xarxa que poden ser útils per a la docència en Educació Sexual i Afectiva. La classificació temàtica que realitzem és merament indicativa, ja que algunes pàgines tracten un espectre tant ampli de temes que cabria esmentar-les en diversos apartats. Esperem que, amb la petita ressenya que es dóna de cada pàgina, el docent internauta es farà una idea del que en cada una s'hi pot trobar. Hem limitat la nostra recerca a l'àmbit de la llengua castellana i catalana. (El fet que el títol d'algunes de les webs que indexem més avall estiguin en català no implica forçosament que el seu contingut hi estigui).

Pàgines d'informació general i atenció de consultes:

Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid
Notìcies. Estadístiques. Contracepció. SIDA. Consultes. Preguntes i respostes més freqüents. Possibilitat de col·laboració. Bibliografia. Correu electrònic.
Consulta en línia  
Formulari. Telèfons. Correu electrònic.
Tractament postcoital o píndola del dia després
Informació bàsica sobre aquest mètode d'urgència.
Institut de Sexologia de Barcelona  
Sexologia i Psicologia clínica. Recursos personals. Planificació familiar. Educació sexual. Asociació de dones. Formació. Recursos de sexologia.
Com millorar les relacions personales
Cursos per a millorar les relacions personals i les relacions afectives i sexuals.
Servei d'Informació Sexual
Servei en línia gratuït d'informació sobre sexualitat, anticoncepció, MTS i SIDA.
Preguntes SICO
Pàgina amb informació i dades sobre l'ús del preservatiu. És especialment interessant el lloc on explica el seu ús.

Pàgines Gai-Lesbiana:

Coordinadora Gai-Lesbiana (Barcelona) 
Conté enllaços amb les 6 associacions que formen la Coordinadora: 1/ Stop-SIDA (Lluita contra la SIDA) 2/ Gais Positius (Trobada i recolzament per a gais afectats) 3/ Grup Lesbos (Potencia l'acceptació del lesbianisme en la societat) 4/ Grup Jove (Per a facilitar la normalització de la pròpia homosexualitat entre els joves) 5/ Associació Cristiana de Gais i Lesbianes (Per a la normalització en l'Esglèsia) 6/ Sin Vergüenza (Moviment d'estudiants homosexuals) (Permet accionar versions en català, castellà i anglès)
Casal Lambda. Centre Associatiu de Gais i Lesbianes de Barcelona
Servei de documentació i informació. Assessorament psicològic, legal o de salut. Agenda d'activitats.
Colega: colectivo gay-lesbiana de Andalucía  
Adreces a Andalucia. Foros de debat. Notícies. Enllaços Arco - Iris. Correu electrònic
Página NOS Asociación Andaluza de Lesbianas y Gais (Granada)
Informació sobre activitats i serveis. Correu electrònic.
GYLDA: Gays Y Lesbianas De Aquí (Logroño)
Pàgina d'informació d'associacions gais i lesbianes GYLDA. Sortida de l'armari. Enlaços amb altres associacions Gai-Lesbiana. Educació sexual i SIDA.
Igualtat de gais i lesbianes
Pàgina de la Fundación Triángulo on es troben documents interessants sobre la Ley de Parejas  i altres molts aspectes relacionats amb el treball en pro de la igualtat social de gais i lesbianes. Des d'una perspectiva que rebutja conceptes com orgull gai, el qual consideren una estupidesa.

Pàgines d'orientació moral o ideològica sobre sexualitat :

Adolescents i abstinència
Argumentació, amb dades estadístiques, contra la tendència de sectors eclesiàstics a recomanar l'abstinència, titllant-ho d'inoperant.
TANTRA. La sexualitat sagrada
Una mostra de la relació entre sexualitat i cultura, o creences. I una particular presentació del plaer com a valor positiu.
El punt de vista del Vaticà   
Accés a la pàgina principal del Vaticà. Des d'ella, fent un recerca de "sexualidad humana" mitjançant el buscador que conté la web, podem accedir a múltiples documents oficials de l'Esglèsia Catòlica sobre aquests temes.
L'opinió de Human Life International sobre l'educació sexual en las escoles
Pàgina amb el catàleg de materials que proporciona aquesta organització catòlica de projecció internacional, que publica butlletins periòdicament sobre aquestes qüestions, i es fa ressò dels punts de vista més oficials dins d'aquesta confessió religiosa. Conté enllaç al menú principal d'aquesta pàgina, que és bastant extensa i complexa.
De Puño y Letra, por Soledad Simond  
Exposició en primera persona de l'evolució de la pròpia manera de pensar respecte a l'avortament, per part d'una noia d'Argentina. Pot ser útil com a document per al debat, per utilitzar un llenguatge i una perspectivca més properes als alumnes.
 Catòliques pel dret a decidir  
Pàgina de l'organizació Católicas por el derecho a decidir, que aposta per una apertura de l'Esglèsia Catòlica pel que fa a la sexualitat, en particular en relació a les dones. Encara que radicada a l'Uruguay, conté adreces de molts altres països.

Pàgines amb materials didàctics:

Biblioteca de documents
Pàgina del Ministeri d'Educació i Ciència on es poden aconseguir recursos educatius, en general, i sobre "Educació sexual", entre ells.
Programa Harimaguada d'Educació Afectivo Sexual
Presentació del conegut programa promogut per la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
MEDUSEX "Materiales de Educación Sexual" (Navarra)
S'ofereixen materials i justificació teòrica per a l'Educació Sexual en l'àmbit escolar i familiar.
Consell de la Juventut d'Euskadi (Programa Sifos)
Guia informativa sobre sexualitat dirigida a persones pertanyents a associacions que treballen amb els joves. S'hi inclouen dos tallers.
Sociedad Malagueña de Sexología  
Informacions sobre sexe segur. Activitats formatives i divulgatives.
Recursos d'Educació Sexual
Anunci del material (disquet) editat per l'Instituto Andaluz de la Mujer (Sevilla, 1995)
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar
Ofereix multitut de materials de tota mena per a l'Educació Sexual. Són d'orientació lliberal i no confessional.
La primera vegada  
Informació bastant detallada sobre la primera relació sexual.

Pàgines de sexologia, formació acadèmica o recursos clínics:

Sida-Studi (ONG)
Pàgina catalana que ofereix els darrers resultats de la investigació en SIDA, per a professionals sanitaris. També ofereix tot tipus de col·laboracions a centres escolars: Tallers, conferències, materials, etc. és una pàgina molt completa i amb actualització molt freqüent.
Sexologia: Punt de trobada per a professionals de la salut, de la sexualitat i de l'educació  
Catàleg d'entitats i professionals. Espai de debat. Congressos. Cursos. Revistes, Altres webs. Eines per a Internet. 
CAPS Center for AIDS Prevention Studies
Informació actualitzada i avançada sobre prevenció de la SIDA. Conté enllaços amb serveis similars i estudis i propostes d'Educació per a la Salut.
Fundación Bica. Curso de formación docente sobre sexualidad humana (Santa Fe, Argentina)
Programació d'un curs per a docents, amb possibilitat d'inscripció.
Agrupación Tutor Médica  
Informació sobre avortament legal, vasectomies i lligadures de trompes. Enllaços amb altres pàgines amb informació rellevant sobre l'avortament (a favor o en contra).
Transexualitat (Cibeles)
Consultori. Notícies. Estudis. Tot sobre transexualitat. Correu electrònic.
Setmana de la Salut (Universitat d'Alacant)
S'informa de les ediciones de la Setmana de la Salut que ha organitzat l'esmentada universitat. En aquesta pàgina es troben informacions sobre Salut i Sexualitat. Enllaços amb altres certàmens semblants.
Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana
Informació sobre els serveis del Centre per a ginecòlegs, andròlegs i uròlegs, disponibles per a resoldre problemes d'infertilitat i sexualitat masculina. (Informació per a un debat de Bioètica).
Clínica sexológica del Dr. Matesanz  
Informació i assessorament sexològic. Diagnòstic i tractament. (Informació per a un debat de Bioètica). Correu electrònic.
Instituto de sexología de Málaga
1)Àrea clínico-asistencial. 2)Àrea docent i d'investigació (Formació d'Educadors i Orientacions Sexuals. Master en sexologia i Teràpia Sexual) (Exposició detallada dels plans d'estudis). 3)Àrea d'assessorament. 4)Àrea d'Informació i Difusió.
Somnis eròtics
Explicació breu del tema, en mig d'una web de Ginecologia de la Universitat de Saragossa.
Bibliografia sobre la Sexualitat en Tot el Món
Pot ser una font de recursos per a treballar la relació Sexualitat/Cultura. Gairebé tot publicat en anglès.
Missatges i imatges de prevenció per a les dones
Un ampli estudi de la pandèmia del VIH, abordat des de la perspectiva epidemiològica, prenent en consideració aspectes com l'educació sexual "realment existent" o el paper dels mitjans de comunicació i els estereotips. Tot això per a donar resposta a la pregunta: ¿Quiè necesitem per a frenar la pendèmia del VIH? 
Especializació en educació sexual
Pla de formación de la Universitat San Buenaventura de Cali (Colòmbia)
Revister 
Ofereix la possibilitat de trobar respostes a múltiples preguntes sobre sexualitat. A través d'una sèrie d'articles referenciats per tema. Aquesta pàgina forma part, amb altres, d'una guia que permet un repàs integral de la sexualitat humana; des d'una es pot accedir a les altres.
Asexórate. Boletín de Información Sexológica  
Butlletí del Centro Joven de Información Sexológica de Logroño. Conté tota mena d'informació sobre sexualitat, amb referències als diferents números dels seus butlletins. Tot tipus d'adreces i telèfons de tota la comunitat autònoma. Possibilitat de consultes. Conté enllaç a GYLDA, associació Gai-Lesbiana de la Rioja que té una web molt completa i amb enllaços amb tota mena d'associacions homólogues de tot Espanya.
SIDA a Internet
Informació sobre la realitat de la SIDA a Espanya. Web creada pel Pla Nacional sobre la SIDA. Informe actualitzat de les dades epidemiològiques. Activitats, ONGs, documents bàsics de prevenció...
Hygeia: La página más saludable
Conté nombrosos enllaços amb altres pàgines dedicades a la salut i la cura de malalties. Presenta un formulari amb una enquesta. Menús temàtics interessants, entre ells de "Salut sexual" amb informació molt completa sobre MTS, SIDA i preservativos.

Pàgines teòriques sobre Educació per a la Salut, i Educació Sexual i Afectiva:

¿Serveix l'educació sexual? 
En aquesta pàgina hem trobat una justificació teòrica i un enfocament metodològic sobre Educació Sexual que s'avé a la perfecció amb la nostra orientació: Treballar aquestes qüestions més des dels "continguts procedimentals" i "les actituds, valors i normes", que centrant-nos exclusivament en els "continguts conceptuals".
Sexualitat responsable
Idees i coneixements sobre salut sexual i reproductiva. Dirigit als que estiguin implicats en temes de planificació familiar o consultes de joves.
Problemàtica sexual dels adolescents espanyols
Reprodueix part de la ponència presentada en un treball col·lectiu auspiciat per l'OMS (Copenhage, 1987). Es tracta d'una anàlisi molt detallada i extensa, de gran profunditat.
¿Pedagogia masculina- educació femenina?
Resum de l'estudi de W.Böhm sobre sexisme i educació. Pot ser interessant per a prendre consciència de la perspectiva de gènere en educació.

Pàgines d'ONGs i pàgines sobre els diversos contextos culturals de la sexualitat (economia, política, religió...):

Moebius ST: Senderos solidarios. Granada
Relació d'ONGs. Entre d'altres, sobre "mujeres" i "sexualidad y SIDA". Correu electrònic.
WIDE Boletín 1994: 3pp. 12-16
Declaració de les ONGs espanyoles sobre Població i Desenvolupament. Inclou un plantejament en favor de l'Educació Sexual.
Dones en xarxa
Activíssima web amb abundant informació sobre campanyes, alertes, agenda i altres notícies de l'entorn feminista.
Profeminist      i      Hombres
Dues webs de sengles col·lectius d'homes profeministes que s'agrupen en la xarxa. Un de EE.UU. i un altre de l'espanyol Grupo Abierto de Estudios Sexológicos de Madrid. Hi participen investiadors prestigiosos com Josep Vicent Marqués.
Embaraç en adolescents
Un article de T. Opoku del Togo Club de Mujeres de UNESCO. Ens pot donar una perspectiva d'aquest problema en un país del Sud econòmic, i així possibilitar el contrast cultural.
Riscos de l'avortament clandestí
Anàlisi des de la realitat mexicana del problema i els factors de l'avortament clandestí.
Foro de Debat sobre Dona Jove
Informació del contingut de la primera edició d'aquest foro, a Valladolid (Maig, 1997). Conté informació sobre sexualitat i, més específicament, sobre la situació a Castella-Lleó.
Drets humans a Paraguay. Drets del nen i la nena.
Conté una página sobre "Explotació i abús sexual" en els nens d'aquest país. Pot ser útil coma exemple per a tractar aquest tema, que inevitablement va unit al subdesenvolupament.
Acoso sexual 
Artícle sobre el setge sexual basat en la vida quotidiana mexicana. Pot ser útil com a introducció al tema, tot i tenint en compte el distanciament cultural que hi pot haver amb la realitat catalana i espanyola.
L'altra cara de la revolució reproductiva
Artícles de la web del Banco Iberamericano de Desarrollo. És una publicació periòdica d'Internet. En el número de Setembre de 1997, hi havia un article amb aquest títol sobre les circumstàncies del descens de natalitat a Iberoamèrica i el seu impacte econòmic. Conté un buscador en la pròpia pàgina que permet fer recerques més fines dins d'ella.
Els Drets de la Dona a Finlàndia
Extens estudi sobre la situació de la dona a Finlàndia, donant també una visió històrica. Pot ser útil com a contrast cultural i com a material introductori o de recolzament en el treball sobre feminisme.

A més, algunes URLs que ofereixen consultes interactives sobre la SIDA:

(La majoria no estan ni en castellà ni en català)

¡ L'explotació sexual de la infància és un crim contra la humanitat !

ECPAT - Espanya

Enllaç per correu electrònic amb aquest consorci que agrupa a les ONGs: ACIM (Asociació Catalana per a la Infància Maltractada), ConcertacióN/S (Frères des Hommes Europa), INFANCIA VIVA - Meninos e Meninas da Rua y JSF (Juristas sin Fronteras). El seu objectiu és impulsar una campanya estatal contra la prostitució infantil associada al turisme, la pronografia infantil i les xarxes d'explotació comercial i sexual de menors, en la mateixa línia adoptada per altres països europeus. Es plantegen els següents eixos de treball: Jurídic, Sectors turístic i sanitari, Mitjans de comunicació, i Programes de desenvolupament i cooperació Nord-Sud. Es pot col·laborar amb aquests objectius aportant a la classe una reflexió sobre aquesta problemàtica.