Educació Sexual i Afectiva

Una proposta per a l'ESO i recursos a Internet

En aquest lloc oferim algunes aportacions teòriques en Educació Sexual I Afectiva seqüenciades en diferents aspectes de la sexualitat, un Projecte Curricular i Enllaços a la xarxa útils per a aquesta docència.

Per anar directament a l'Índex de Sexualitat, sense més preàmbuls:    

L'Educació Sexual i Afectiva es considerada per la Reforma Educativa en curs com un Eix Transversal, en unes Comunitats Autònomes o Centres Educatius, i com un Crèdit Variable de Segon Cicle d'ESO, en altres.

En aquesta pàgina, oferim un Projecte Curricular per a aquesta matèria, que podrà ser assumit com a Crèdit Variable o com a continguts a desglossar per a fer-los efectius com a Eix Transversal en qualsevol Projecte de Centre Escolar.

S'ofereixen enllaços a pàgines de la xarxa que poden reportar materials i ajut per al professorat que es disposi a treballar aquests continguts curriculars.

L'orientació que li donem és sempre interdisciplinar, sense plegar-nos a un biologisme reduccionista i educativament inoperant. És per això que en aquesta pàgina es procura proporcionar enllaços de diversos tipus: Pàgines amb continguts mèdico-biològics, antropològics, històrics, ètics, legals, psicològics, estadístics, culturals, econòmics, religiosos, etc.; sempre en relació amb la sexualitat.

Es recomana un tarannà obert i dialogant, per això es proporcionen materials amb punts de vista contraposats, per a que serveixin d'estímul per al debat i la reflexió, sense dogmatismes. Es tracta de presentar les diverses postures que existeixen sobre aquests temes.

Pretenem aportar recursos d'INTERNET als docents, no directament als potencials alumnes, encara que tot hagi de revertir en ells. El professorat hauria de ser el que filtrés aquests recursos i encaminés l'alumnat cap a ells, si fa al cas. Al llarg de l'exposició del material trobat anem fent alguns suggeriments al respecte. Algunes pàgines aporten formació per al professor, altres materials didàctics.

Índex:

0. Algunes definicions d'Educació Sexual

1. La sexualitat en la cultura i en la història

2. El canvi de la pubertat i la personalitat adolescent

3. Les relacions sexuals i la reproducció

4. Malalties de transmissió sexual

5. La psicoafectivitat i l'autoestima

6. La lluita per la igualtat i la tolerància : Feminisme, moviment gai-lesbiana

7. La cultura del plaer

8. La identitat sexual i les opcions

9. Un Projecte Curricular per a l'Educació Sexual i Afectiva

10. Bibliografia d'Educació Sexual i Afectiva

11. Recursos a INTERNET.

Pàgina realitzada per Isidre MARIAS i M. Cruz MOLINA