El canvi de la pubertat i la personalitat adolescent

El canvi fisiològic de la pubertat és una cosa que els nois i noies de 14-15 anys coneixen bé a nivell teòric. Generalment, han tractat aquests temes a l'escola, tant en l'etapa prepuberal, com en el Primer Cicle de l'ESO (12-13 anys). Malgrat tot, acostuma a passar que nois i noies coneixen "el del seu propi sexe" amb relatiu detall, ignorant en bona mesura "el de l'altre/a". Malgrat els esforços de la coeducació, cadascú reté en cada moment de la seva vida allò que li interessa en aquell moment. És per això que en aquesta etapa (14-15 anys) es poden i s'han de tractar de nou aquestes qüestions, ja que solen tenir-hi un major interés i constitueixen una base necessària per a abordar amb major fonament aspectes com la reproducció i el seu control, l'afectivitat, la identitat i el plaer.

El/la adolescent es troba immers en un mar d'ambigüitat, de contradiccions. Es pot incidir en aquestes contradiccions procurant mostrar que la vida obra moltes possibilitats, procurant fer feure el terme positiu de cada contradicció. Podem treballar per que siguin "persones amb ganes de menjar-se el món", abans que no pas erràtics éssers amorfes que es debaten entre la depressió, la frustració, l'anorèxia i altres herbes.
L'adolescent vol i dol. D'una banda desitja la llibertat i l'autonomia de l'adult, i de l'altra anyora la irresponsabilitat de l'infant. Es resisteix a abandonar la placidesa i la visió lúdica del món infantil que deixa enrrera i, al mateix temps, té pressa per arrambar amb tot això i ser tractat com un adult. Es poden crear estratègies per a que l'alumne se n'arribi a adonar de que la vida en societat és un joc d'equilibris: en la mesura en que vas mostrant responsabilitats, vas conquerint llibertats. 

Més que discursos, cal proposar activitats que facilitin que els nois i noies es posin a prova, front a sí mateixos i front als altres. Res no és més profitós que concitar el diàleg entre ells. El professor ha de ser més aviat un facilitador de la reflexió de l'alumne i de la seva interacció amb els altres.

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat