La identitat sexual i els seus origens

Des del neixement i, més marcadament, de la pubertat es van definint una sèrie de característiques físiques. Però, paral·lelament, i en relació amb això, també una sèrie de característiques de la manera de ser de cadascú es van decantant i definint; o aquestes característiques ja estan definides genèticament i les anem descobrint.       

Un dels aspectes més importants de la nostra manera de és tot allò que s'agrupa sota la denominació d'Identitat Sexual. És el conjunt de característiques sexuals que ens fan genuinament diferents dels altres: les nostres preferències sexuals, els nostres sentiments o les nostres actituds front al sexe.

Simplement, podria dir-se que és el sentiment de masculinitat o feminitat (amb tots els matisos que faci falta) que acompanyarà a la persona al llarg de la seva vida. No sempre d'acord amb el seu sexe biològic o genitalitat.

La identitat sexual és la combinació de molt diversos factors: biològics, ambientals i psicològics. L'adolescent va descobrint el seu propi cos al temps que va descobrint els seus sentiments, gustos i preferències. Es pot i s'ha de fer un treball educatiu que desdramatitzi aquesta descoberta per a aquells/es alumnes que en van descobrint una de no majoritària, el que -per entendre'ns- se sol denominar homosexualitat.

Es poden treballar també estratègies per a omplir de contingut la idea de la tolerància: Estratègies per a que el/la protagonista d'aquest descobriment arribi a assumir, front a sí mateix i front als altres, la seva pròpia identitat de manera natural i el menys traumàticament possible, -és el que en l'argot gai-lesbiana s'anomena "sortir de l'armari". I abordar-ho també des de la perspectiva del que té relació amb el/la (amics, companys...): ¿Què fer si el meu amic/ga em manifesta que és gai o lesbiana?

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat