La cultura del plaer

La sexualitat com a cerca del plaer ha estat una qüestió execrada per la tradició occidental des de l'antiga Grècia. El component antihedonista i la reducció de la sexualitat a la reproducció ha estat el teló de fons de la nostra cultura en els dos darrers milenis. Els enormes canvis culturals, ideològics o filosòfics del segle XX han portat de tornada una concepció més hedonista de la sexualitat humana, de la que se'n fa ressò la nova ciència sexològica.

En l'actualitat, però, coexisteixen concepcions ben diverses al respecte: Des de conviccions profundament arrelades en una visió religiosa (judeo-cristiana) de la sexualitat, fins una visió hedonista extrema (materialisme). Podem i hem de mostrar aquest realitat als alumnes. El pòsit de la tradició porta generalment als docents a vorejar aquest tema. Segueix sent l'innombrable, la pedra d'escàndol. Malgrat tot, la realitat que es viu al carrer a diari és ben diferent. ¿Per què renunciar a tractar una qüestió tan vivencial? Defugir el tema, s'assembla en molt a l'estratègia de l'estrús. Si volem parlar de sexualitat als alumnes no podem obviar allò que, ho volguem o no, hi estem d'acord o no, els mou a exercir la seva sexualitat.

Podem servir-nos dels estudis ja clàssics de Masters&Johnson sobre les fases del plaer; o plantejar el contrast cultural entre diferents cultures (Orient/Occident): o, a un nivell més filosòfic, con concepció platònica front a l'epicúria,... Però convé tractar-ho. Sense impartir magistralment doctrina, però també sense "amagar l'ou"...

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat