Les Malalties de Transmissió Sexual (M.T.S.)

El tema de les MTS s'hauria de tractar conjuntament o a continuació del anticonceptius. En haver explicat el mètodes anticonceptius, com a forma de prevenir l'embaràs no desitjat, es pot posar de relleu l'existència d'aquestes malalties i com se'n pot prevenir el contagi a través de les relacions sexuals mitjançant l'ús del preservatiu.

Es pot fer un recordatori del concepte de "malaltia infecciosa" i de "via de contagi". Igualment, els conceptes de "símptoma" o de "tractament". S'haurien de referir aquests conceptes a les principals MTS:

Convé referir-se també a la molt sabuda distinció entre "prevenció" i "guariment". La totalitat d'aquestes malalties, excepte la SIDA, té avui en dia guariment, encara que en el passat no molt llunyà varen tenir efectes desastrosos en la salut pública.  S'ha d'insistir, però, en moltes d'elles el procés de guariment és lent, empipador i pot seixar seqüeles, i no s'ha de fiar tot en el guariment, sinó que cal assumir la pròpia sexualitat amb prevenció. Tant més pel que respecta a la SIDA que, ara com ara, i sembla que per bastant de temps, no té guariment ni vacuna possible.

Com tothom entendrà, convé reparar especialment en la malaltia de la SIDA. Es pot aprofitar per muntar una estratègia que ens permeti treballar íntegrament aquesta malaltia: Els seus origens i evolució, des del concepte de "grups de risc" al més encertat de "pràctiques de risc", la seva incidència en la nostra societat i els factor culturals i biològics de la seva propagació.

En general, en això com en el tema de l'embaràs no desitjat (i en sexualitat, en general), s'ha de treballar la idea de la responsabilitat; que tots podem ser un agent de prevenció de la SIDA i altres MTS amb la nostra pròpia conducta.

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat