Algunes definicions d'Educació Sexual 

Presentem aquí quatre definicions de diferents autors que, encara que no ens satisfagin totalment, sí que ens sembla que cada una aporta una perspectiva diferent, amb detalls o aspectes interessants i adicionables; posant de relleu la inevitable interdisciplinarietat de l'Educació Sexual (ES) :

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat