Bibliografia

d'Educació Sexual i Afectiva

Aquí, oferim una relació de publicacions útils per a la docència en Educació Sexual i Afectiva. Fem una mínima classificació temàtica:

La llista no pretén ser exhaustiva ni tancada, per això procurarem anar-hi afegint tot el que , essent d'una mínima idoneitat, en arribi. Si desitgeu inclure-hi algun llibre que considereu d'interés, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Així mateix, si voleu col·laborar en la millora d'aquesta pàgina informant-nos d'altres materials útils per a la docència, podeu fer-ho.

Llibres per a adolescents:

                      Incloem aquí tant manuales per a ser usats en l'activitat docent, com possibles llibres de lectura per a adolescents o preadolescents. En aquest darrer cas, els pares o professors que els aconsellin s'haurien d'assegurar de la idoneitat de cada llibre per a cada cas.


Llibres per a educadors/es :

                         Alguns dels llibres que se suggereixen en aquest apartat contenen materials didàctics susceptibles de ser usats en l'activitat docent, prèvia adaptació per part del professorat.

Llibres per a pares i mares :

            Com a docents, de vegades tenim ocasió de parlar amb pares i mares d'aquest aspecte de l'educació dels seus fills: En l'acció tutorial, en les activitats del tipus "escola de pares", etc. Per això, oferim alguns  llibres interessants adrecats a ells.

Llibres per a aprofundir :

                Encara que alguns dels llibres que se suggereixen aquí estiguin lluny de l'enfoc i el nivell de profunditat que requereix la pràctica docent, pensem que poden enriquir la perspectiva o el bagatge dels que afronten aquesta docència. Així i tot, aquesta lectura no es en absolut imprescindible per a realitzar un adequat treball educatiu amb adolescents. Alguns d'ells són ja clàssics de la sexologia.  

Material d'aula per a l'alumnat, publicat en català

( Amb informació sobre el seu contingut i forma d'aconseguir-lo )

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat