Bibliografia

d'Educació per a la Salut

Presentem alguns llibres que ens poden ajudar a conèixer què és l'Educació per a la Salut (EPS), i oferir-nos suport teòric i perspectiva a l'hora de fer front la nostra tasca docent. En altres espais d'aquesta web s'ofereix bibliografia més específica sobre alguns temes d'EPS:

               

La llista no pretén ser exhaustiva ni tancada, per això procurarem anar afegint tot el que, essent d'una mínima idoneitat, arribi al nostre coneixement. Si desitgeu incloure en aquesta pàgina algún llibre que considereu d'interés, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Així mateix, si voleu col·laborar en la millora d'aquesta pàgina informant-nos d'altres materials útils per a la docència, podeu fer-ho .

Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat en EPS