Bibliografia

per a Prevenció de les Drogodependències

Aquí, oferim una relació de publicacions útils per a la Prevenció de les Drogodependències. Adjuntem, també, una relació de recursos informàtics i audiovisuals.

  Incloem tant manuals per a ser utilitzats en l'activitat docent, com possibles llibres de consulta per a professors. Esperem poder ampliar i classificar aviat aquesta informació.

 Altres publicacions del Grup Igia:

( El Grup Igia és una associació amb objectius de reflexió i participació interdisciplinàries sobre les drogodependències. Mostrem un llistat de publicacions que, encara que no estrictament dirigides al docent ni a l'àmbit educatiu, sí que poden ser d'utilitat per a qui vulgui aprofundir més, o treballar interdisciplinarment amb l'entorn sanitari o assistencial del seu centre educatiu. Es pot contactar amb el Grup Igia per correu electrònic. )

 Videos publicats pel Grup Igia:

Alguns d'ells són perfectament utilitzables com a material didàctic.

 Jocs didàctics:

La llista no pretén ser exhaustiva ni tancada, per això procurarem anar-hi afegint tot el que, essent d'una mínima idoneitat, arribi al nostre coneixement. Si desitgeu incloure en aquesta pàgina algun llibre que considereu d'interés,  us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Així mateix, si voleu col·laborar en la millora d'aquesta pàgina informant-nos d'altres materials útils per a la docència, podeu fer-ho.

Material d'aula per a l'alumnat, publicat en català

( Amb informació sobre el seu contingut i forma d'aconseguir-lo )

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat