LES GRÀFIQUES DEL MOVIMENT
 

Gràfiques posició-temps (e-t, s-t, x-t)

Representen la posició d'un mòbil a l'eix d'ordenades i el temps a l'eix d'abscisses. Ens informen sobre:

 • la posició d'un mòbil respecte a l'origen
 • el tipus de moviment:
  • els trams rectilinis corresponen a moviments uniformes
  • els trams no lineals corresponen a moviments variats

No ens informen sobre la trajectòria que segueix el mòbil.

El mòbil surt d'un punt situat a 2 m a la dreta de l'origen i es mou cap a la dreta amb un moviment uniforme durant 2 s, fins arribar a un lloc que està a 4 m de l'origen. Llavors canvia de direcció i torna cap a l'origen en 4 s.
Aquest cas és molt similar a l'anterior. La diferència és que tant a l'anada com a la tornada el mòbil no va sempre a la mateixa velocitat sinó que té un moviment variat, és a dir, accelera o frena.

Gràfiques velocitat-temps (v-t)

Representen la velocitat d'un mòbil a l'eix d'ordenades i el temps a l'eix d'abscisses. Ens informen sobre

 • quina és la velocitat del mòbil a cada moment
 • el tipus de moviment:
  • els trams horitzontals corresponen a moviments uniformes
  • els trams inclinats corresponen a moviments variats

No ens informen sobre la trajectòria ni sobre la posició del mòbil.

A partir d'aquest gràfic no podem saber d'on surt el mòbil ni a quina posició es troba a cada moment. Però sabem que:

 • Inicialment està en repòs (v = 0) i durant els primers 2 s accelera fins arribar als 5 m/s (tram a).
 • Entre els segons 2 i 4 manté la velocitat a 3 m/s (tram b).
 • A partir dels 4 s el mòbil comença a frenar fins que s'atura als t segons (tram c).

Als tres casos el mòbil es mou cap a la dreta de l'origen perquè les velocitats són positives.

 

En aquest cas, el mòbil s'allunya cap a la dreta de l'origen els primers 4 s (velocitats positives):

 • Els primers 2 s accelera des del repòs fins als 4 m/s.
 • Entre els segons 2 i 4 manté la velocitat constant a 4 m/s.

Al segon 4 fa un canvi de sentit i retorna cap a l'origen (velocitats negatives):

 • Entre els segons 4 i 7 a una velocitat constant de -2 m/s.
 • Entre els segons 7 i 10 frena fins a aturar-se.

Si en vols saber més:

 

Material elaborado por Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.