LES GRÀFIQUES DEL MOVIMENT UNIFORME
 

El moviment rectilini uniforme (MRU) és un moviment que té les següents característiques:

  • La seva trajectòria és rectilínia
  • La velocitat és constant

Les gràfiques del moviment rectilini uniforme tenen aquest aspecte:

La gràfica és una recta inclinada i el pendent (inclinació) ens indica la velocitat: com més gran és major és la velocitat.

Si la recta és horitzontal, el mòbil està aturat, i si el pendent és negatiu, el mòbil torna cap a l'origen:

La gràfica és una recta horizontal, per sobre de l'eix d'abscisses si el mòbil s'allunya de l'origen cap a la dreta i per sota si el mòbil es mou en sentit contrari.
La gràfica és una recta horizontal amb valor zero: si la velocitat és constant, no hi ha acceleració.

Les equacions del MRU són:

xf = xi + v · t
v = (xf - xi) / t

on

  • xf i xi són la posició final i la inicial, respectivament.
  • v és la velocitat.
  • t és el temps.

Si en vols saber més:

 

Material elaborado por Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.