LES GRÀFIQUES DEL MOVIMENT VARIAT
 

Veurem les gràfiques del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA), que té les següents característiques:

 • La seva trajectòria és rectilínia
 • La velocitat varia
 • L'acceleració és constant, és a dir, a temps iguals corresponen augments (o disminucions) iguals de la velocitat.

Les gràfiques del moviment rectilini uniformement accelerat tenen aquest aspecte:

La gràfica és una corba (una paràbola).

Segons la forma de la paràbola podem saber si el mòbil accelera, frena, es mou cap a la dreta o bé cap a l'esquerra. Al gràfic de l'esquerra el mòbil accelera i es mou cap a la dreta.

 • Al gràfic A el mòbil frena i es mou cap a la dreta.
 • Al gràfic B el mòbil accelera i es mou cap a l'esquerra.

A

B

La gràfica és una recta inclinada i el pendent de la recta és igual a l'acceleració.

 • Si el pendent és positiu, el mòbil augmenta la seva velocitat.
 • Si el pendent és negatiu, el mòbil frena.

La gràfica és una recta horizontal amb valor diferent de zero:

 • Si la velocitat augmenta, la recta estarà per sobre de l'eix d'abscisses (acceleració positiva)
 • Si la velocitat disminueix, la recta estarà per sota de l'eix d'abscisses (acceleració negativa).

Les equacions del MRU són:

v = vi + a · t

on

 • xf i xi són la posició final i la inicial, respectivament.
 • vi és la velocitat inicial.
 • v és la velocitat a l'instant t.
 • t és el temps.

Si en vols saber més:

 

Material elaborado por Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.