Les aules virtuals basades en Moodle als centres de secundària

Autora: Irene Martínez Pérez (imartin6@xtec.cat)

Llicència d'estudis retribuïda 2006-2007

PRESENTACIÓ | Introducció| Treball | Resultats | Conclusions | Bibliografia | Annexos
Resum

El treball parteix d'una exploració i reflexió sobre les aplicacions de les aules virtuals a l'educació secundària. A partir d'aquí exposa la metodologia de treball seguida i els resultats obtinguts en una recerca sobre l'ús real que s'està fent de les aules virtuals basades en la plataforma Moodle als centres de secundària de la demarcació de Girona. Els resultats serveixen de base per a l'anàlisi posterior, les previsions de futur i propostes per a tenir un major rendiment d'aquest entorn com a suport a la docència presencial i a aspectes organitzatius dels centres. Inclou també un apartat de bibliografia i pàgines web d'interès.

Finalment, el treball compta amb uns annexos amb models dels qüestionaris utilitzats a la recerca, les transcripcions dels grups de conversa i altres documents rellevants.

Amunt

Índex

Introducció

 1. Antecedents
  • Les TIC i l'educació
  • El professorat i les TIC
  • Com són els entorns virtuals d'aprenentatge
  • Per què utilitzar entorns virtuals d'aprenentatge
  • Moodle com a plataforma educativa
   • Els orígens de Moodle
   • Característiques de Moodle
  • Què es pot fer amb Moodle
 2. Explicació del tema de la recerca
 3. Objectius i resultats proposats

Treball dut a terme

 1. Pla de treball
 2. Recursos utilitzats i metodologia
  • Qüestionaris
  • Grups de conversa

Resultats

 1. Recollida del primer qüestionari
  • Dades personals
  • Ús de Moodle
   • No usuaris de Moodle
   • Usuaris de Moodle
   • Relacions entre variables
 2. Recollida del segon qüestionari
  • Coneixement inicial de Moodle
  • Motivació inicial per a utilitzar Moodle
  • Alumnat i professorat implicat
  • Valoració dels resultats
  • Metodologies i estratègies de treball
   • Lloc d'ús de Moodle
   • Estratègies didàctiques
   • Tasques de coordinació
  • Funcionalitats de Moodle
   • Freqüència d'ús
   • Valoració de les funcionalitats
   • Els punts forts de la plataforma
  • Perspectives de futur
  • Suport tècnic
  • Formació del professorat
 3. Grups de conversa
  • Recorregut, camí i perspectives
  • Incidència a la tasca docent
  • Moodle com a projecte de centre
  • Necessitats

Conclusions

Bibliografia

 1. Pàgines web d'interès
 2. Referències consultades

Relació de continguts en els annexos

 1. Annex 1: qüestionari 1
 2. Annex 2: qüestionari 2
 3. Annex 3: transcripció dels grups de conversa
 4. Annex 4: buidatge dels grups de conversa

Amunt

Agraïments

La realització d'aquest treball ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006).

Voldria mostrar el meu agraïment a totes aquestes persones:

 • A la comunitat Moodle pel desenvolupament i millora contínua del programa i el suport sempre a l'abast.
 • A Pilar Rodet i Laia Martin, del Departament d'Educació, per haver-me fet més fàcil la relació amb l'Administració i especialment pels comentaris positius que m'han animat a continuar amb més il·lusió.
 • A tots i totes les participants als grups de conversa per haver compartit de manera desinteresada però amb un gran interès la seva experiència real a les aules, que ha constituït una part essencial d'aquest treball.
 • Als equips directius dels centres de Girona, que han col·laborat en la distribució i recollida dels qüestionaris. I també, és clar, a tot el professorat que se'ls va llegir i em va proporcionar les dades necessàries sense les quals aquest treball no hauria pogut començar.
 • A Carme Saurina per compartir amb mi la seva experiència en recerca.
 • A Teia Baus, catalitzadora de pensaments en els moments difícils en els quals les idees semblen amagades rere un munt de dades.
 • A Pere Costa, Empar Garrido i la resta de professionals que treballen a l'ICE de la UdG per acollir-me sempre tan carinyosament durant les meves visites.
 • A Jordi Feu pels seus excel·lents i estimulants consells a l'hora de fer el buidatge i analitzar els resultats dels qüestionaris.

Finalment, el meu agraïment especial per en Manel Cañigueral pels ànims i consells, per les converses que han enriquit el treball, per organitzar amb rapidesa i eficàcia els petits i grans detalls que han anat sorgint des de la preparació del projecte i, per damunt de tot, per la seva qualitat humana.

Amunt

 

Imprimir - Amunt

Autora: Irene Martínez (imartin6@xtec.cat) 2007


Creative Commons License
"Les aules virtuals basades en Moodle als centres de secundària", escrit per Irene Martínez Pérez està sota una llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya License.
El treball es pot trobar a www.xtec.cat/~imartin6/recerca_moodle/index.htm