recursos per a l'educació bàsica de persones adultes

correu
ivilater(arrova)xtec.net
Immaculada Vilatersana
Inici espai web: 2001
Darrera actualització:
1 de setembre de 2007

Valid HTML 4.01 Transitional
llicènica creative commons

 

 

 

 

logo clic
APLICACIONS Clic I JClic
PER A L'ETAPA INSTRUMENTAL

Per poder utilitzar aquestes aplicacions cal que tingueu instal.lat
el programa Clic 3.0 de Francesc Busquets.
Per descarregar-vos-el cliqueu AQUI
Les aplicacions assenyalades amb JClic estan adaptades
a la plataforma Java, i poden ser executades en línea.

llengua (català)

JClic

descripció paquet

26 COSES DE LA CLASSE
Paquet d'activitats per a treballar el lèxic de 26 paraules d'ús habitual a la classe. Necessita so.
Nivell: català inicial

iniciació a la lectoescriptura (castellà)
descripció paquet
JClic

LA PALABRA (1) (2) (3) (4)
Aquestes aplicacions es basen en les propostes de treball dels llibres La Palabra (v. 1, 2) editats per El Roure (Barcelona). Utilitza la lletra mecanoscrita, tant en majúscula com en minúscula.

També podeu descarregar els 4 paquets de LA PALABRA integrats en una sola aplicació.

HABLE (Habilidades de Lectura y Escritura) *
Consta de 3 aplicacions: HABLE10, HABLE20, HABLE30.
De forma progressiva s'introdueixen els diferents grups sil·làbics.
Utilitza la lletra mecanoscrita, tant majúscules com minúscules.
descripció paquet
JClic
FRASES *
Consta de 3 aplicacions: FRASES10, FRASES20, FRASES30.
Totes les activitats es fonamenten en la lectura i memorització d'una frase de 2, 3, 4, 5 o 6 paraules -segons dificultat i progressió de les activitats- i la seva posterior escriptura.
MISCELÁNEA *
Aquesta aplicació conté diverses activitats com: endevinalles, ordenacions, classificacions, relacions...
  (*) Aquestes activitats estan integrades en una sola aplicació.
  LEO1
Aquest paquet aplega diverses activitats de lectura i lèxic (relacions, classificacions, endevinalles, activitats de text, trencaclosques,...), adaptacions dels vuit primers quaderns LECTOR de l'editorial Nadal.
llengua (castellà)
descripció paquet
RELATOS (1)
Al voltant de tres fábules de León Tolstoi es proposen activitats de comprensió lectora i lèxic fonamentalment.
Cada lectura acaba amb un trencaclosques.
descripció paquet
RELATOS (2)
El paquet presenta tres històries curtes de Ursula Wölfel.
Les activitats que es proposen són de comprensió lectora, lèxic, ortografia, de coneixement cultural,... i d'expressió escrita.
descripció paquet
RELATOS (3)
El paquet presenta tres relats curts de Júlio Cortazar, del llibre de "Historias de cronopios y de famas".
Les activitats són de comprensió lectora, lèxic, ortografia, ... i d'expressió escrita.
descripció paquet
FÁBULAS DE ESOPO
A partir de la lectura de diferents fábules d'Esopo es proposen exercicis de comprensió lectora, d'ortografia, de lèxic, ... i d'expressió escrita. També hi ha trencaclosques i endevinalles.
càlcul
  CÁLCULO (1)
És un paquet d'activitats amb problemes i operacions numèriques (+, -) per resoldre mentalment. També inclou uns encreuats numèrics i conceptes com: el doble, la meitad, el triple...
  LECTURA, RAZONAMIENTO Y CÁLCULO
Aquest paquet conté dos grups d'activitats amb problemes de lògica i de raonament on és fonamental la lectura atenta i comprensiva dels enunciats. També hi ha algunes sèries lògiques, en les que cal identificar l'element que falta.
trencaclosques
  PUZZLE (1)
Consta d'una sèrie de trencaclosques - de 4 x 3 peces- de fotografies o dibuixos, del tipus d'intercanvi o de memòria.
  PUZZLE (2)
Aquesta aplicació conté un conjunt de trencaclosques, del tipus d'intercanvi o de memòria, de quadres de pintors de finals del s.XIX i inicis del XX: Picasso, Cezanne, Gauguin, Matisse, Renoir,...
  PUZZLE (3)
Les activitats del paquet són fotografies que, per la seva composició, configuren trencaclosques força més complexos que els anteriors.
  3X2 + de 2 en 2
Trencaclosques amb fotografies d'animals - de 3 x 2 peces- i trencaclosques de memòria. Molt senzill.
 

3X2 + de 2 en 2 (sèrie b)
Una altra aplicació de trencaclosques amb fotografies d'animals - de 3 x 2 peces- i trencaclosques de memòria. Molt senzill.

l'euro
  EL EURO { fitxer 1 - fitxer 2 } (**)
Paquet d'activitats on es treballen els conceptes clau de l'adhesió a la moneda única, conversions, compres, càlculs,... i passatemps.
 

(**) Per instal.lar el paquet necessiteu baixar-vos els dos fitxers.
Configuració mínima de la pantalla 800 X 600 i colors a 16 bits.
Si treballeu amb ordinadors de pantalla 640 X 480 i 256 colors
podeu sol.licitar una adaptació del paquet.

  EUROS...
L'aplicació facilita el coneixement i la familiarització de la nova moneda.
altres
JClic
OBSERVACIÓN, LÓGICA Y RAZONAMIENTO
Paquet d'activitats on s'exercita l'observació, la lògica i el raonament amb exercicis de comparació, deducció, associació, trencaclosques, seqüències lògiques, etc.
  LAS COMUNIDADES AUTÒNOMAS
Per aprendre les diferents comunitats autònomes i la seva ubicació.

Podeu enviar-me per correu electrònic les consultes sobre la instal.lació i utilització d'aquestes aplicacions Clic.
També s'agraeix qualsevol comentari o opinió.