recursos per a l'educació bàsica de persones adultes

correu
ivilater(arrova)xtec.net
Immaculada Vilatersana
Inici espai web: 2001
Darrera actualització:
1 de setembre de 2007

Valid HTML 4.01 Transitional
llicènica creative commons

 

 

 

 

brujola
ACTIVITATS BASADES EN INTERNET

 
Recull de propostes i activitats d'ensenyament
i aprenentatge basades en Internet.

 • Activitats d'aprenentatge basades en internet
  "Les pàgines educatives que trobem a Internet contenen unes estructures ben conegudes per tots aquells que estan vinculats a l'ensenyament, com ara recursos, lliçons i materials de referència. A aquesta web hi trobareu sis tipologies d'activitats d'aprenentatge."
 
 • les webquest
  Les webquests són activitats orientades cap a la investigació en les quals part o tota la informació amb què l'alumnat interactua prové de recursos disponibles a Internet i fomenta la utilització d'habilitats cognitives d'alt nivell i dona prioritat a la transformació de la informació.
-
Webquest. Una proposta metodològica per l'ús educatiu d'Internet.
-
Webquest, una estrategia per fer recerca amb internet a l'aula
-

Portals WQ i altres webs amb informació interessant sobre les webquest

-

Comunitat Catalana de WebQuest

-
Aula 21 - Taller de WebQuest
-
Directori de Webquests (en català, castellà i altres llengües)
   
 • les miniquest
  Les MiniQuests estan inspirades en el concepte de les WebQuests creat per Bernie Dodge i, igual que aquestes, són mòduls d'instrucció en línia dissenyades per professors per als seus estudiants i promouen el pensament crític a més de la construcció de coneixement.
 
 • "la caça del tresor"
  Les caces del tresor (en anglès "Treasure Hunt", "Scavenger Hunt" o "Knowledge Hunt") són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través de la Internet en particular.
  En essència, una caça del tresor és una fulla de treball o una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les els alumnes busquen les respostes. Al final s'acostuma incloure la "gran pregunta", la resposta no apareix directament en les pàgines web visitades i que exigeix integrar i valorar lo après durant la recerca.
-
Internet en el aula: a la caza del tesoro.
Article de Jordi Adell publicat a Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 16./Abril 03
 
 • els viatges virtuals
  Els viatges virtuals (en anglès, els VFT, virtual field trips o internet field trips) constitueixen una altra estratègia interessant per integrar els recursos Internet a l'aula.
  Els creadors o planificadors d'aquests viatges han d'escollir un destí i planejar el recorregut fins a arribar als llocs que els alumnes hauran de visitar han de ser prèviament seleccionats amb rigor i revisats i supervisats pels professors que els vagin proposar als seus alumnes.
  S'ha d'aconseguir que els estudiants "sentin" que estan visitant realment el lloc i per a això hem d'incloure imatges , vídeos, gràfics diversos , simulacions, animacions, sons, etc. .. tot el que ens pugui ajudar a crear aquest efecte de visita real.
 
-
Mapes conceptuals: Weblogs, Weblogs i educació, Llapis de colors
(X Trobada pedagogica: L'ús de les TIC - 6 de setembre de 2005 - L'Hospitalet de Llobregat)
-
Llapis de colors
Diari de classe interactiu, del grup de tarda de l'etapa instrumental- 3 del CFA Els Tarongers (Mataró). Curs 2003-04
document pdfllapisdecolors.pdf
-
Blogs para educar. Uso de los blogs en una pedagogia constructivista
Article de Tiscar Lara a la revista digital Telos (oct-des 2005)
-
Escribamos una bitácola
Una WebQuest, dissenyada per Joan Queralt, per saber què son, com crear i, sobretot, com mantenir una bitàcola personal o weblog.
-
Ways to use weblogs in education,
post de Anne Davis a EduBlog Insights