Vent fusta, són els tubs amb forats
Vent metall són els tubs que s'allarguen
Percussió
Instruments de corda
Elèctrics i electrònics són els que s'han d'endollar
 
 
Pàgina de presentació de la web personal

Classificació dels instruments musicals

Malgrat la classificació dels instruments elaborada per Hornbostel i Sachs l'any 1914 és acceptada i utilitzada en l'organologia i en l'ordenació en els museus, nosaltres exposem la classificació tradicional. I ho fem per una qüestió pràctica, perquè continua sent la denominació entre els músics i per considerar-la més entenedora pel nostre alumnat, tot i els problemes i inexactituds que s'hi troben.

La primera gran família és la dels instruments de vent. Són aquells en els quals el so es produeix gràcies a una massa d'aire. La classificació dels instruments de vent, malgrat el seu qualificatiu, no depèn del material amb que estan construïts. La seva divisió és en dues categories.

Vent fusta

Inclourem en aquesta categoria, aquells instruments que són tubs amb forats. Es divideixen segons la manera amb que aconseguim fer vibrar l'aire del tub: de bisell, de canya simple i de canya doble.

A la foto del costat veuràs el nom dels principals instruments

Fagot Flautí Oboè Clarinet Flauta travessera Clarinet baix Clarinet baix
Vent metall En aquesta categoria incloem els instruments de broquet. Les notes es fan amb harmònics. Es poden classificar a partir de la forma del broquet - cònic i corbat - i del tub - cilíndric o cònic -

Nosaltres els dividirem segons la manera com s'allarga o s'escurça el tub sonor. A la foto del costat veuràs el nom dels principals instruments

escolta, la bella Galatea de F. von Suppé

Trompa Trompeta Tuba Trombó
Altres de vent

Cal esmentar dos instruments que no podem incloure en cap de les dues categories esmentades: l'orgue i l'acordió

L'orgue és un instrument de teclat. Els orgues tenen dos, tres i fins quatre teclats, a més d'un pedalier. Antigament, l'aire s'impulsava amb unes manxes. Actualment el sistema de bombeig de l'aire és elèctric. Els orgues disposen de diferents grups de tubs, que s'obren segons el registre que l'intèrpret esculli.

Els orgues més coneguts són els grans, situats en les esglésies

Pots sentir un exemple de música. Preludi en Do M de Vincent Lübeck (1656-1740)

Malgrat això també n'existeixen de més petits i, fins i tot antigament, de portàtils. Se'n diuen orgues positius
miniatura de les Cantigues d'Alfons X el Savi
Acordió. En aquest instrument l'aire també és produït amb una manxa. El so el produeixen llengüetes simples lliures. A la mà dreta es poden trobar tecles o botons. Cadascun d'ells és monòdic. A la mà esquerra es troben botons que són harmònics. Hi ha molts tipus diferents d'acordions. Nosaltres mencionarem l'acordió diatònic, d'ús tradicional i popular, el bandoneó, típic d'Argentina amb qual s'acompanyen i es toquen els tangos, i l'acordió cromàtic, que pot arribar a tenir fins a 120 baixos.
acordió diatònic
bandoneó
acordió cromàtic
Percussió Són aquells que sonen pel que fet la vibració es produeix a partir d'un cop a una placa o a una membrana. Aquesta és, doncs, una de les seves possibles classificacions: idiòfons i membranòfons. Una altra és segons el resultat, és a dir, si es produeixen vibracions constants reconeixibles, és a dir notes. En aquest cas parlarem d'instruments de so determinat i de so indeterminat. Al dibuix de sota veuràs el nom dels principals instruments Pots escoltar un exemple musical Ionisation d'E. Varèse

timbales bombo plats timbala triangle pandereta caixa goliat bombo de bateria plat de bateria xilofon campanes tubulars (d'orquestra)

Corda

Són aquells que sonen perquè una corda vibra i una caixa de ressonància amplifica el so. Es classifiquen segons la manera com es va vibrar la corda.

Qualsevol de les seves tres categories mereixeria un comentari especial en aquest apartat general. He optat, però, per reproduir un arc i els quatre instruments de la família de les violes de braç, dins de la corda fregada, per a què pogueu veure claramanet la relació entre les seves mides: contrabaix, violoncel, viola i violí.

arc
contrabaix violoncel viola violí
Elèctrics i electrònics

Són aquells que necessiten del corrent elèctric. Per amplificar-se, o bé per produir so.

En l'àmbit dels instruments electrònics cal fer menció de tres antecedents.

Theremin (1919)

Leon Terem (Inventor)

 

Ones Martenot (1928)

Sintetizador Moog de l'any 1967

     
Recorda que a la pàgina de vincles pots trobar informació de pàgines que t'ajudaran a ampliar tota la informació que et pugui interessar.