Tractament d'imatges

Paint de Windows 95/98

Paint Shop Pro 5.01

Cicle inicial

Dossier del mestre

Dossier de l'alumne

Taller de cicle superior

Dossier del mestre

Dossier de l'alumne     Mostra de treballs

 

Cicles mitjà i superior

Dossier del mestre

Dossier de l'alumne     Mostra de treballs

 

Pągina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle . 2000