Tornar a la pàgina anterior

Formes i colors (1)

Treball amb PAINT de Windows 95/98

Cicles mitjà i superior d’educació primària.1999-2000

 Objectius

Continguts

Familiaritzar-s’hi i conèixer l’existència de programes de dibuix senzill.

Conèixer algunes de les rutines i funcions bàsiques del programa de dibuix.

Utilitzar les rutines i funcions del programa de dibuix en un treball dirigit.

Utilitzar les rutines i funcions del programa de dibuix en la creació plàstica personal i original.

Enregistrar i desar el document creat en un disquet.

Recuperar un document des d’un disquet.

Abandonar el programa de forma correcta.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany del treball amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir els propis treballs.

Sistematitzar les funcions treballades amb el programa de dibuix.

Analitzar les implicacions, en el procés de creació plàstica, de les eines informàtiques.

 Coneixement de rutines i funcions bàsiques d’un programa de dibuix.

Aplicació de rutines i funcions bàsiques d’un programa de dibuix.

Enregistrament d’un arxiu en una unitat de disquet.

Recuperació d’un arxiu des d’una unitat de disquet.

Sistematització de les funcions treballades amb el programa de dibuix.

Presa de consciència del caràcter d’esborrany del treball amb eines informàtiques.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l’alumne

Configurar el Paint amb els següents paràmetres:

-Atributs de la imatge: ancho 14,49 cm ; alto 8,7 cm (solament en el cas de que els fitxers s’emmagatzemin en format .bmp)

-Preparar pàgina: Vertical ; marges (en mm): izquierdo 30, derecho 30, superior 90, inferior 50. (Aquests paràmetres s’han de donar cada cop que es vulgui imprimir.)

1. Els elements de la pantalla de PAINT

2. La caixa d’eines de PAINT

Suggeriments metodològics

La bona dinàmica de les sessions 1, 2 i 4 aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l’inconvenient de que el temps d’espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. La resta de sessions, tenint en compte que són a títol de recapitulació i de posada en pràctica de les rutines i funcions treballades, es poden plantejar donant més llibertat d’acció a l’alumne.

La configuració dels atributs de la imatge amb les mesures proposades respon a la necessitat, en el cas de treballar amb format .bmp, d’impedir la creació de fitxers excessivament grans. A més, amb les mesures donades i amb una resolució de pantalla de 800x600, la imatge s’ajusta a l’àrea de pantalla visible. En altres circumstàncies, caldria, si es creu convenient, variar els paràmetres.

D’altra banda, alguna sessió, com ara la 4, es pot plantejar de forma més simple deixant als alumnes que facin proves amb les deformacions lliurement durant una estona, abans de plantejar la realització de la composició.

Temporalització

Sessions:

Sessió 1: Dibuixar un dau (1)

Sessió 2:Dibuixar un dau (i 2). Inserir text en el dibuix

Sessió 3:Composició amb daus de diferents grandàries i colors

Sessió 4:Deformar figures. Composició amb figures deformades

Sessió 5:Composició lliure

 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000