LA   PREHISTÒRIA

 

 
 

 


Jaume Baró Balagueró
El procés d'hominització
L'evolució, els altres homos
El Neolític
L'edat dels metalls
Metodologia, treballs, motivació, sortides