Amb més de 50 exercicis
 

Josefa Bárbara Collado Evangelista

La realització d'aquest material ha estat possible gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.:3926 de 16.7.2003)
GUIA DIDÀCTICA