Treball de recerca batxillerat:

 


Què és?

És una petita investigació sobre un tema determinat que es realitza sota l'orientació d'un tutor/a.

 

Normativa del treball de recerca al batxillerat

   

Segons el Decret provisional proposat, d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX L’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DEL BATXILLERAT:

 • Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre les matèries de 2n curs.
 • Els alumnes i les alumnes que hagin de repetir curs i tinguin superat el
  treball de recerca, no l'ha de repetir.

 

 

Recull de pàgines web d'informació general sobre el Treball de Recerca:

Què és?

Normativa (provisional LOE, febrer 2008)

http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/treballrecerca

Presentació en Powerpoint

 

 

Com es fa?

Recursos i orientacions per a fer el treball

http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm

http://www.xtec.es/iesfortpius/informacio/recerca.htm

 

 

 

Com es fa una exposició oral?

Exposició oral

http://www.xtec.es/iesfortpius/informacio/trebrec3.htm

.http://www.slideshare.net/matmar/passos-exposici-oral-387903?src=embed

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=786

http://www.xtec.cat/crp-blanes/WQRodoreda/fitxers/09_Exposicio%20oral.pps

Consells a tenir en compte.

 

 

Concursos

Concursos

http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/premiextra

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=altres

 

 

 

 


 

Com es fa?

El Treball hauria de tractar algun aspecte nou o, almenys, ha d’analitzar un tema des d’una òptica particular, o ha de proposar una hipòtesi i subministrar els elements que ens permetin la verificació o refutació d’allò que es treballa.

Cal tenir en compte els següents passos:

 • L’elecció del tema
 • La recopilació de la informació
 • La selecció de la informació
 • La planificació del treball
 • La redacció de l’esborrany
 • La redacció definitiva
 • La presentació del treball
 • La revisió final

 

Com es fa una exposició oral?

 S’ha de fer l’exposició oral sense llegir i amb l’ajut de l’esquema.  S’ha de fer amb fluïdesa i naturalitat, L’exposició ha de ser clara, interessant i sintètica.. En fer l’exposició, cal mostrar-se convincent.


 

Concursos

Convocatòries de premis a Treballs de Recerca del Batxillerat de contigut científic, o institucions que ofereixen assessorament, jornades d'intercanvi, recull de treballs de recerca en xarxa, ...

 

Joan M. Cruz - juny08