Models d'ordinador per entendre la química

Introducció
.
Els estats de la matèria
.
Mescles i dissolucions
.
Les reaccions químique
s
.
Importar models:

Complets
Models individuals
Important
:
Els models estan continguts en carpetes comprimides. Per fer-los funcionar cal importar-los i descomprimir-los en qualsevol carpeta.

Sobre aquest treball

Enllaços:
IES Josep Brugulat
XTEC
correu de l'autor