PINTURA MURAL

 
CEIP JOSEP VENTALLO
TERRASSA
Una mica d'història
Pintura mural
Altra mirada
Una obra que perdura
                                                                                                     Fragment del Guernika de Picasso