LA GEOLOGIA DE L'AIGUA
 
  Presentació del tema  
  Índex comentat  
ELS AQÜÍFERS I LES FONTS
  Trobareu aquí informació de l'aigua com a recurs geològic i el seu cicle natural:  
  El cicle hidrogeològic  
  Les aigües subterrànies  
  Comparació entre aqüífers i embassaments  
 

Les fonts

 
 

 

 
ELS MINERALS DE L'AIGUA  
  Com fer visibles les sals que conté l'aigua  
 

La salinitat de l'aigua: prova de control i anàlisis de diferents aigües

 
 
Els sulfats de l'aigua, dels que els més comú és el guix
 
La duresa de l'aigua, causada principalment per les sals de calci  
     
ELS RIUS  
     
  Erosió i sedimentació en un revolt d'un riu, i la seva evolució formant una plana al·luvial i un meandre cada cop més pronunciat.  
  Procés geològic que ha portat a l'abandonament d'un meandre, el cas de referència és el del riu Calders, però s'explica de forma genèrica.  
  La formació de les terrasses fluvials: acumulacions de sediments a nivells molt més alts que el del riu actual.  
  Observació de les terrasses fluvials: Parts que s'hi observen, materials, etc.  
  El taller de còdols és una senzilla activitat que ensenya a treure informació de les pedres dels rius.  
 
Per conèixer l'acció geològica d'un riu us proposem la utilització de la maqueta que hem construït, que es pot transportar desmuntada. L'oferim en préstec