El món dels microorganismes                                tornar a experiències

 

Bacteris

Virus

Protozous

Algues

Fongs

Bacteris

Els bacteris van ser estudiats per Louis Pasteur al segle XIX. una vegada que es van perfeccionar els microscopis. (Experiment 1: Ús del microscopi òptic)

Els Bacteris són éssers unicel·lulars procariotes que formen el regne de les Moneres. Viuen a tot arreu i en tot tipus d'ambients; en condicions desfavorables, s'enquisten formant una endòspora.

 

Els bacteris reben diferents noms, segons la seva forma:

cocs, bacteris en forma esfèrica; Estreptococs, cadenes de cocs

bacils, bacteris en forma de bastó;

vibrions, bacteris en forma de coma;

espiril·les i espiroquetes, bacteris en forma d'espiral.

 

Segons com formen colònies: Diplococs, formats per dos cocs; Estafilococs, formats per grups arraïmats de cocs; Estreptococs, formats per cadenes de cocs; Sarcines, format per agrupacions cúbiques de bacteris; Estreptobacils, formats per cadenes de bacils. (Experiment 2: Observació de bacteris)

Funcions vitals dels bacteris

Reproducció

Els bacteris, generalment, es reprodueixen per bipartició o divisió binària. A partir d'una cèl·lula mare es formen dos cèl·lules idèntiques a primera.

En condicions favorables, d'un bacteri, a les poques hores, en poden sortir de milers . (video: bipartició)

Nutrició i Relació dels bacteris

Els bacteris, quan s'alimenten, ho fan de diferents maneres: uns, com els cianobacteris, fan la fotosíntesi i fabriquen el seu propi aliment, uns altres són paràsits d'uns altres organismes als que perjudiquen; també hi ha sapròfit que s'alimenten de matèria orgànica.

Quan s'alimenten, els bacteris poden produir diferents efectes, uns beneficiosos i uns perjudicials. Els beneficis que ens aporten els bacteris sapròfits són molt importants: descomponen la matèria orgànica en sals minerals, formen l'humus del sòl, o el petroli. Al nostre intestí, hi ha bacteris que ens ajuden a digerir alguns aliments. D'altres, s'utilitzen en la fabricació de formatges i de iogurt. (Experiment 3: Elaboració de iogurt)

Els bacteris patògens causen malalties, com la càries, l'apendicitis, tuberculosi, gangrena, còlera i la lepra (veure més). Per combatre els bacteris de manera natural, el nostre cos compta amb l'ajut dels glòbuls blancs de la sang.

De forma artificial, els bacteris es poden destruir amb antisèptics com l'alcohol i l'aigua oxigenada. La pasteurització és un procediment per destruir bacteris amb altes temperatures. Un altre ajut molt important per combatre els bacteris és el dels antibiòtics , com la penicil·lina descoberta per A. Fleming a partir de la floridura pennicillium notatum.

Tornar a l’ínici

Virus

Els virus no estan considerats com éssers vius, no estan formats per cèl·lules. Són molècules complexes que tenen una grandària menor que la dels bacteris. Són de diferents formes i estan constituïts per una càpsida de proteïnes, que envolta el material genètic . La majoria poden cristal·litzar i romandre inactius fins que entren en contacte amb una cèl·lula viva a la que infecten i la fan treballar per a la replicació del propi virus. (Com ataquen?)

Alguns virus produeixen malalties com: la verola, la poliomielitis, el xarampió, la grip, la S.I.D.A., la ràbia, la rubèola o les galteres (veure més).

El nostre cos es defensa dels virus formant anticossos que ataquen els virus. Com que la formació d'anticossos és lenta, es fan servir les vacunes : virus debilitats de la malaltia que es vol prevenir, que obliguin al cos a fabricar anticossos contra aquesta malaltia abans que aparegui. Aquests anticossos queden a la sang de forma temporal o permanent i, així, el cos està preparat per a una nova invasió del virus, queda immunitzat per a la malaltia concreta. (calendari de vacunacions)

Tornar a l’índex

Protozous

Els protozous són éssers unicel·lulars eucariotes que pertanyen al regne dels Protoctists i que tenen un tipus de nutrició heteròtrofa. Viuen a l'aigua, a la terra humida o a l'interior d'altres éssers vius.

Els microorganismes tenen diferents mecanismes de desplaçament:

Fragels

prolongacions llargues i primes de les cèl·lules.

Dinoflagelats

(Ceratum pentagonium)

Cilis

una variant dels flagels.

Parameci

Pseudòpodes

prolongacions musculars.

Amebes

Cirrus

grups de cilis.

Ornithocercus

 

Contraccions

Prolongacions que s'allarguen i es contrauen.

en algues, com la Vorticel·la

Alguns protozous causen malalties: el gènere plasmodi es transmet a travès del mosquit anòfel i causa la malària o el paludisme. La Entamoeba histolytica es transmet amb les aigües o aliments, causant la disenteria. El Trypanosoma gambiensis es transmet a travès de la mosca tse-tse i produeix la malaltia de la son.

Tornar a l’ínici

Algues

Les algues són éssers que pertanyen al regne dels protoctists; eucariotes, unicel·lulars i pluricel·lulars, i amb nutrició autòtrofa. El cos de les algues s’anomena tal·lus, perquè està format per cèl·lules semblants, i no tenen vasos conductors.

Les algues es classifiquen en:

Flagel·lades unicel·lulars

Grogues unicel·lulars

Verdes unicel·lulars i pluricel·lulars

Brunes pluricel·lulars

Vermelles pluricel·lulars

Euglenes

Diatomees

Cladophora

Fucus vesiculosus

Chondrus crispus

Tornar a l’ínici

 Fongs microscòpics o inferiors

Els fongs són éssers eucariotes, unicel·lulars o pluricel·lulars, amb nutrició heteròtrofa i digestió externa. La reproducció dels fongs microscòpics, en general,  és asexual, per Gemmació com els llevats (Experiment 4: Els llevats, éssers unicel·lulars), o per Esporul·lació,  com la floridura. Encara que poden tenir una fase de reproducció sexual.

Segons com interactuen per aconseguir aliments, els podem classificar en:

-         Sapròfits quan descomponen la matèria orgànica en inorgànica. Alguns són beneficiosos per a les persones, com els llevats (Sacharomyces minor)

-         Paràsits, quan perjudiquen a l’organisme del que s’alimenten. Per exemple, el mildiuu de la vid (Plasmopara viticola)

-         Simbionts, quan s’associen amb altres organismes i es beneficien mutuament. Els fongs i les algues s'associen forman líquens

Hi ha unes altres maneres de classificar els fongs. (veure)

Hi ha fongs que són beneficiosos, com els que es fan servir a la indústria alimentària: els llevat del pa (Experiment 5: Fem pa) o del vi; el fong microscòpic Penicillium notatum del que es va obtenir el primer antibiòtic: la penicil·lina.

Quan actuen els fongs poden causar malalties, com: Candida albicans que produeix una malaltia anomenada candidiasis, i el Microsporum andouni, que produeix la tinya. També hi ha floridures que descomponen aliments, com la floridura dels cítrics (Penicillum glaucum), o la del pa (Mucor mucedo).     (Experiment 6: Per què surt la floridura als aliments?)

Tornar a l’ínici

 

Per conèixer més

Microbiologia

Microorganismes per a escolars

Protocols d'experiments del Centre de Documentació i Experimentació de Ciències i Tecnología

Biologia marina (algas)

Ministerio de Educacion y Ciencia (fotografies)

                                                                                                          pàgina inicial