Amèrica: Awithlaknannai

Material

Tauler i 24 fitxes (12 blanques i 12 negres)

Pitjant la imatge podràs jugar-hi a un joc àrab semblant: l'alquerc

Observacions

Aquest joc americà és jugat pels indis zuni de Nou Mèxic i és molt semblant a l’alquerc d’origen àrab i del quan deriven les nostres dames.

Acció i objectiu

Els jugadors van movent alternativament les seves peces segons les normes del joc. L’objectiu és eliminar totes les fitxes del contrari.

Regles

  • El tauler està format per 8 rombes. La disposició inicial del joc és la que es veu al dibuix.

  • Una fitxa es pot moure des d’un punt a un altre adjacent que estigui lliure.

  • Si la fitxa d’un jugador està davant d’una del contrari i el punt de darrera d’aquesta fitxa està buit s’ha de saltar sobre la fitxa i eliminar-la del joc

  • Es poden enllaçar diferents salts seguits, fins i tot canviant de direcció, mentre es vagin eliminant fitxes del contrari.

  • Si una fitxa té l’oportunitat d’eliminar alguna del contrari i no ho fa, aquest pot treure-la del tauler i eliminar-la.

  • Guanya el jugador que elimina totes les fitxes del contrari.