Wari

Material

Oueres i faves per fer de fitxes

Pitjant la imatge podràs jugar-hi

Observacions

Els mankales, són un tipus de joc d'estratègia d'origen africà però que es juguen també a una bona part del sud d'Àsia. Segons la zona també reben el nom d'awelés o waris.

Són jocs que es podem preparar amb materials molts senzills ja que moltes vegades es juguen fent uns forats a terra i amb llavors o pedretes. De fet, pel seu moviment, recorden l'acció de plantar llavors, cosa que ens convida a pensar que estan molt lligats a les feines agrícoles. La majoria de vegades, però, es juguen en uns taulers fets de fusta o argila.

Nosaltres jugarem una versió reduïda del joc, encara que si jugues contra l'ordinador ho faràs amb la versió normal.

Regles

El tauler de joc serà una de les parts d'una ouera de mitja dotzena d'ous i 24 llavors

Inici del joc

a)La posició inicial de sortida és amb 4 llavors a cada forat.

b)Els tres forats del costat d'un dels jugadors seran el seu camp i els 3 de l'altre costat el camp del 2n jugador.

Per decidir qui comença el joc un dels jugadors amaga una llavor en una mà. Si l'altre endevina a quina mà està amagada comença ell. Si no és així comença l'altre. <

Desenvolupament del joc

a)Un jugador agafa les llavors d'un dels forats del seu camp i va dipositant una llavor a cadascun del forats següents (en sentit antihorari) fins que es queda sense llavors.

b)Si, pel fet de tenir moltes fitxes en un forat s'ha de fer més d'una volta, es saltarà sense sembrar el forat origen de la jugada

c)Hi ha dos finals possibles: que acabi el moviment al seu camp o al camp contrari

· Si acaba al seu camp no passa res i juga l'altre.

· Si acaba al camp contrari en un forat on hi queden 2 o 3 llavors aquestes es capturen. Si els forats del mateix camp immediatament anteriors tenen també 2 o 3 llavors es poden anar capturant fins que es troba un forat que no compleix aquestes condicions. Aquestes llavors retirades són guardades apart pel jugador que les captura. Seguidament fa jugada l'altre.

d) Hi ha un parell d'excepcions:

·No es pot deixar al contrari sense fitxes al seu camp per poder jugar

·És obligatori alimentar (en cas de ser possible) el camp del jugador contrari amb llavors en cas de que no tingui fitxes per jugar.

Final del joc

El joc acaba quan:

· Un dels jugadors no pot moure i el contrari no li pot proporcionar llavors per continuar. El jugador que encara té fitxes les retira i les afegeix a les que ha capturat durant la partida.>

· Els dos jugadors es posen d'acord en acabar la partida. Cadascú retira les fitxes del seu cantó i les afegeix a les que ha capturat.

Es procedeix al recompte de fitxes de cadascú i guanya qui en tingui més.

Enllaços

Si vols pots veure una llista d'enllaços a pàgines que parlen dels awelès, mancales, waris... i que tenen programes per jugar.

Pàgina d'enllaços sobre waris