Pentalfa

Solució

Solució

Applet copiat de la pàgina: http://darkfish.com/pentalpha/Pentalpha.html 

Funcionament del programa:
  • arrossega les fitxes passant ordenadament pel punt vermell de cada casella.
  • observaràs al peu esquerra del navegador el número de moviment (1, 2 o 3)
  • en cas de quedar-te bloquejat reinicia el joc.