HOME Technology Technology
SITE'S MAP Pneumàtica
   
   
   
 
APLICACIONS PNEUMÀTIQUES

 

Per Jordi Jordan
Accionant i mantenint el polsador pitjat el cilindre fa la seva carrera a més. El cilindre retornarà quan alliberem el polsador

Comandament d'un Cilindre de Simple Efecte amb polsador.

Ex. Distribuidor de caixes.

Accionant i mantenint el polsador pitjat el cilindre fa la seva carrera a més amb la velocitat regulada. El cilindre retornarà sense regulació de velocitat quan alliberem el polsador

Comandament d'un Cilindre de Simple Efecte amb polsador i velocitat regulada a +.

Ex. Distribuidor de caixes.

Accionant i mantenint el pedal pitjat el cilindre fa la seva carrera a més amb la velocitat regulada. El cilindre retornarà amb la velocitat regulada quan alliberem el pedal

Comandament d'un Cilindre de Simple Efecte amb pedal i velocitat regulada en tots dos sentits.

Ex. Comandament d'un trepant de sobretaula.

Amb aquest circuit podrem comandar pneumaticament i a distància un cilindre de simple efecte.

Comandament a distància d'un Cilindre de Simple Efecte amb polsador i pilotatge pneumàtic.

Ex. Comandament d'una premsa.

 
Amb aquest circuit podrem comandar pneumaticament i a distància un cilindre de doble efecte.

Comandament a distància d'un Cilindre de Doble Efecte amb polsadors i pilotatge pneumàtic.

Ex. Comandaments varis.

 
Quand polsem el cilindre avança (+). Com es tracta d'una vàlvula biestable continuarà el seu avançament encara que deixem de polsar. Quan la tija accioni el final de cursa RV el cilindre retornarà (-)

Comandament Semiautomàtic d'un Cilindre de Doble Efecte amb Amortiguació Variable. Pilotatge pneumàtic i velocitat regulada en tots dos sentits.

Ex. Comandaments varis.

 
L'accionament manual del pedal farà que el cilindre entri en funcionament cíclic controlat pels dos finals de cursa RV1 i RV2 fins que deixem d'accionar-lo.

Comandament Automàtic d'un Cilindre de Doble Efecte amb Amortiguació Variable. Pilotatge pneumàtic i velocitat regulada en tots dos sentits.

Ex. Comandament tren de pintura.

 
L'acció del cilindre esdevindrà quan polsarem un dels dos polsadors o tots dos.

Comandament d'un Cilindre de Simple Efecte des de dos llocs mitjançant una Vàlvula O (funció OR)

 
L'acció del cilindre esdevindrà unicament quan polsarem tots dos polsadors
Comandament d'un Cilindre de Simple Efecte des de dos llocs a l'hora mitjançant una Vàlvula Y (funció AND)
La funció No l'obtindrem gràcies a una vàlvulanormalment oberta. Quan polsarem el cilindre retornarà.
Comandament d'un Cilindre de Simple Efecte mitjançant la funció NO.
 
El cilindre mantindrà la seva posicició gràcies a la implementació de la funció memòria.
Comandament d'un Cilindre de Simple Efecte mitjançant la funció MEMORIA.
 
Quan accionarem el polsador tot dos cilindres aniran a + fins que deixarem anar el polsador.
Comandament a l'hora d'un Cilindre de Simple Efecte i altra de Doble.
 
Quan accionarem el polsador tot dos cilindres aniran a + fins que deixarem anar el polsador.
Comandament a l'hora de dos Cilindres de Doble Efecte.
 
Quan accionarem el polsador s'activarà l'electro vàlvula i el cilindre anirà a + fins que deixarem anar el polsador. El retorn del cilindre serà ràpid ja que hi ha instal·lada una vàlvula d'escapament ràpid.
Comandament d'un Cilindre de Doble Efecte amb Pilotatge electro pneumàtic i velocitat regulada en avanç i escapament lliure (retorn ràpid).
       
 
 
   
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in