HOME Technology Technology
SITE'S MAP Pneumàtica
   
   
   
 
VÀLVULES PNEUMÀTIQUES

 

Per Jordi Jordan

Però, a més a més d'aquesta funció podem aconseguir altres de més sofisticades com el control precís del cabdal i la pressió que han d’actuar en un element.

La veritat és que al mercat gairebé podrem trobar la vàlvula pneumàtica que ens calgui. A l’hora de triar una d’específica podrem fer-ho segons: l’estil, el tipus, el principi de disseny, el tipus de comandament o accionament, la funció que desenvoluparà - utilitat -, la mida o grandària, l’aplicació,...

Podríem dir que la missió principal d'una vàlvula és la de proporcionar aire als actuadors.
Entendrem com a funció la varietat de posicions d’una vàlvula. Trobarem vàlvules 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 i 5/3. El primer número és el número de les vies (ports) principals: entrades, sortides i descarregues. No es tindran en compte els senyals de pilotatge i les alimentacions externes. El segon valor és el número de posicions (estats). Una vàlvula 3/2 té tres vies i dues posicions, en repòs i actuada.
Ens interessem principalment la funció i l'aplicació:
Segons la funció de la vàlvula tindrem una aplicació o altra. Per exemple: la vàlvula d’escapament ràpid, la de arrancada progressiva / descarrega, la de monitorització, les vàlvules estàndard – les de potència -, les de funcions lògiques, les de control i les d’aturada d’emergència.
Vàlvules de seient.

Són vàlvules amb un disseny simple i efectiu, molt estanques, amb un accionament ràpid i efectives alhora de tallar pressions de subministrament.
Vàlvules de Corredora.

És el disseny més estès, totalment equilibrada i amb una amplia gamma d’estils, mides, comandaments, muntatges i funciones 3/2, 3/3, 5/2, 5/3, etc., que les fan aptes per un ampli rang d’aplicacions.

Podem trobar corredores de diferents diàmetres, sense juntes, amb juntes dinàmiques ( les estàtiques es munten el el cos de la vàlvula ).

Corredores amb juntes dinàmiques.
Corredores sense juntes.
Corredores amb juntes estàtiques.
 
Altres tipus de Vàlvules.

Vàlvula selectora de Posició.

Funció lògica O (OR)

Vàlvula de simultaneïtat.

Funció Lògica Y (AND)

ElectroVàlvules

En aquest tipus de vàlvules combinem el control elèctric amb l'accionament pneumàtic. Es a dir el senyal d'entrada elèctric governa la sortida pneumàtica, constituint d’aquesta forma l’enllaç perfecte entre el control electrònic ( autòmats, PC, etc...) i la potència pneumàtica.

Tot i que el senyal de control és elèctric, aquest només mourà l'armadura que permetrà un pilotatge pneumàtic intern ( l'aire de comandament s’obté de la pròpia vàlvula)
També hi trobarem electró-vàlvules amb pilotatge extern.

Vàlvules de purga automàtica

Quan el nivell d'aigua puja, la boia també ho farà alliberant-la del circuit. Tant mateix quan no hi hagi pressió d’aire al circuit, la boia pujarà buidant l’aigua que contingui el purgador.

Vàlvules de purga semiautomàtica

Aqui només s'alliberarà aigua quan no hagi pressió d'aire. Quan el nivell d'aigua puja podrem alliberar-la manualment tot pitjant el tub inferior.

  Altres elements.

Regulador de cabdal

Regulador de cabdal unidireccional. En un sentit l'aire circularà lliurement mentre que en l'altra restarà regulat. Els Reguladors tipus BANJO esmunten directament als cilindres regulant el cabdal a l'escapament.

Vàlvules d'escapament ràpid

Si el que volem és augmentar la velocitat de resposta d’un cilindre en la fase d’escapament d’aire, res millor que instal·lar una vàlvula d’escapament ràpid.

Presostats

Els emprarem com a transmissors de senyals dèbils o en temporitzacions pneumàtiques. Quan el senyal de pilotatge (12) arriba al 50% del seu valor el presostat actuarà. Quan desapareixerà aquest senyal la corredora tornarà a la seva posició inicial. En els elèctrics la pressió de senyal actuarà sobre uns contactes elèctrics.

Vàlvules de Bola

Les emprarem per habilitat o aïllar una part de la instal·lació. Permeten un pas suau i eficaç de l’aire. Podem trobar amb escapament, possibilitant d’aquesta manera el buidat de part de la xarxa sense afectar-ne a altres.

 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in