Matrius i sistemes

 

Matrius

 

1.       

(2009-juny-4) 2. Siguin i .a) Comproveu que la inversa de A és A2.

b) Comproveu també que A518 = B.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

2.       

 (2009-juny-3) 1. Considereu la matriu . Trobeu els valors dels paràmetres a i b perquè la matriu tingui rang 1.

[2 punts]


Solució

 

 

3.       

(2009-setembre-1) 1. Considereu la matriu . Calculeu el valor dels paràmetres a i b perquè.


[2 punts]


Solució

 

 

4.       

(2010-juny-1) 6. Sigui . Trobeu els valors de les variables x i y perquè es compleixi que A2 = A

 [2 punts]


Solució

 

 

5.       

(2010-juny-4) 2. Considereu la igualtat matricial (A + B)2 = A2+ 2AB + B2

a) Comproveu si les matrius i compleixen o no la

igualtat anterior.

b) En general, donades dues matrius qualssevol A i B quadrades del mateix ordre,

expliqueu raonadament si hi ha alguna condició que hagin de complir perquè la

igualtat de l’enunciat sigui certa.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 


6.       

(2010-juny-5) 4. Siguin A, B i C matrius quadrades d’ordre n.

a) Expliqueu raonadament si és possible que det A ≠ 0, det B ≠ 0 i det (A · B) = 0.

Si és possible, poseu-ne un exemple.

b) Si sabem que det A ≠ 0 i que A · B = A · C, expliqueu raonadament si podem

assegurar que B = C.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

7.       

(2010-setembre-2) 4. Considereu la matriu .


a) Comproveu que compleix la igualtat A2 – 5A = I2, on I2 és la matriu identitat

d’ordre 2.

b) Utilitzeu aquesta igualtat per a calcular la matriu inversa de A.

c) Resoleu l’equació matricial , utilitzant la matriu inversa de A.


[0,5 punts per l’apartat a; 0,75 punts per l’apartat b; 0,75 per l’apartat c]


Solució

 

 

8.       

(2011-juny-1) 2. Si tenim la matriu invertible A i l’equació matricial X·A+B=C:

a) Aïlleu la matriu X.

b) Trobeu la matriu X quan ,  i

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

9.       

(2011-setembre-2) 1. Donada la matriu :a) Calculeu els valors del paràmetre k per als quals la matriu M no és invertible.

b) Per a k=0, calculeu M–1.

[1 punt per cada apartat]

 

 

10.   

(2011-setembre-2) 4. Sigui la matriu

a) Calculeu A2 i A3.

b) Deduïu el valor de A101.

NOTA: Treballeu amb radicals; no utilitzeu la representació decimal dels elements

de la matriu.

[1 punt per cada apartat]