Matemàtiques - 4 ESO - La funció exponencial. Logaritmes. La funció logarítmica

   Recursos externs:

   0-Recorda: Potències i les seves propietats

   1-Funcions exponencials y = ax

   • Forma de la gràfica en funció del valor de a

   • Aplicacions

   Mètode @AniolPuell


   2-Logaritmes

   • Logaritmes en base 2, en base 10

   • Logaritmes en base a

   • Càlcul de logarítmes no exactes. Calculadora

   • Propietats

   • Aplicacions


   3- Funció logarítmica

   • Gràfica de la funció logarítmica, domini, recorregut

   • Relació entre la funció logarítmica i la funció exponencial   4-Equacions exponencials i logarítmiques


   5-Exercicis


   6-Solucions als exercicis