Què és el que se suposa que has de saber? No sols se suposa, ho has de saber fer entre moltes altres coses.


SABER RESOLDRE EQUACIONS DE PRIMER GRAU

-Resol,
  • `4x-5=2x+7`

  • `2x+8-9x=7+2x-2`


-Resol,
  • `3(x-2)-12=x-(2x+8)`

  • `-2(3x+8)-(-x+5)·5=-1`


-Resol,
  • `x/15+x=(2x)/5+10`

  • `(3x-1)/20-(2(x+3))/5=(4x+2)/15-5`SABER TREURE FACTOR COMÚ

-Extreu factor comú,
  • `3x^2+6x`

  • `3xy+6x^2z+xyz`

  • `(x+2)a+(x+2)b-(x+2)c`SABER RESOLDRE EQUACIONS DE SEGON GRAU


Si l'equació és completa, per resoldre-la, tenim la fórmula:


`ax^2+bx+c=0``x=(-b \pm sqrt(b^2-4ac))/(2a)`Les equacions de segon grau: Todo lo que querías saber y no te atrevías a preguntar.

-Resol, `x^2+4x-5=0`-Resol, `x^2=4x`-Resol, `x^2-36=0`-Resol, `x^2+5=-4x`-Resol, `2x^2-4x=9`
SABER CALCULAR I TREBALLAR AMB IDENTITATS NOTABLES

-Calcula, `(x+3)^2`-Calcula, `(2x+7)·(2x-7)`-Calcula, `(3a-5)^2`-Calcula, `(2a+3b)^2`
SABER RESOLDRE SISTEMES DE DUES EQUACIONS AMB DUES INCÒGNITES PELS TRES MÈTODES

-Resol pels tres mètodes

$$ \begin{cases} x+2y = 8 \\ \\ 3x-y=3 \end{cases} $$

PITÀGORES

-Calcula la mesura del costat que no es coneix.
-Calcula l'àrea i el perímetre de la figura següent.

POLINOMIS

-Opera, `(x^3-4x^2-6x-3) + (2x^4-3x^3+2x^2+8)`-Opera, `(x^3+5x^2-2x+4) - (-4x^4+3x^3+2x^2+7)`-Opera, `(x^3-4x^2-6x-3) · (2x^2-x+3)`-Calcula el valor numèric del polinomi, `2x^4-3x^3+2x^2+8` pel número `3`.
FUNCIONS

-Dibuixa la gràfica de les funcions següents:

`f(x)=3x-2`

`g(x)=x^2-2x`

`y = 3`

`x = -1`


SolucionsFUNCIONS

Tots aquests exercicis fins els de 3r d'ESO